Tekniske spørsmål

Programspørsmål

 

Viktig informasjon om sikkerhetskopiering med OpusService:

Noen kunder får opp en informasjonsmelding ved pålogging/oppstart av Opus Dental: Advarsel! – Fant ingen gyldig sikkerhetskopi av database ‘Opus’.

imagebktao.png

Dersom du får denne informasjonsmeldingen bør du så snart som mulig sjekke sikkerhetskopi oppsettet av Opus databasen.

Påse at du har satt opp rutinemessig sikkerhetskopi av Opus databasen, og at du tar gyldig backup.

Sikkerhetskopi settes opp i programmet OpusService som skal være installert på Server maskinen.

Avklar med din tekniker eller Opus teknisk support dersom du har spørsmål til dette.

Hvorfor får jeg advarsel om at back-up mangler når jeg starter Opus Dental?

Dette skjer som regel mandag morgen, om serveren har vært slått av over helgen. Normalt starter back-upen opp igjen av seg selv. Du kan kontrollere etter en time ved å klikke på Hjelp-menyen i Opus og velge " Om Opusdental". Nederst til venstre står det når siste back-up (Siste sikkerhetskopi) ble tatt.

Jeg har fått en ny lisensfil, hvordan leser jeg den inn i Opus Dental?

Før du begynner anbefaler vi at du tar en back-up av databasen. Vi anbefaler også at din nye lisensfil leses inn på serveren. Avslutt Opus på alle andre maskiner før du starter innlesningen av filen. Pass på at du har SQL-serveradministratorpassordet. Lagre lisensfilen som du har fått tilsendt på mail fra oss lokalt på maskinen, for eksempel på skrivebordet. På innloggingsbildet til Opus, klikk på knappen Alternativer og hak av på Oppdatere lisens. Fyll inn SQL-serveradministrator brukernavnet (sa) og passordet, finn filen som ligger på Skrivebordet og klikk Åpne.
Meldingen "Lisensen ble vellykket lest inn" skal da komme.

Hvordan oppdaterer jeg til siste versjon av Opus Dental?

Se Oppdateringsveiledning

Hvorfor får jeg ikke kontakt med databasen?

Windowsbrannmuren på serveren kan være startet. Om man ikke manuelt har åpnet for de portene som SQL-serveren bruker så blir tilgangen til databasen blokkert. Løsningen er å stenge Windowsbrannmuren på serveren. Alternativt la din teknikker åpne spesielt for de portene som SQL-serveren bruker.
Et vanlig probleme kan også være at antivirusprogrammet blokkerer inn- og utgående trafikk for Opusprogrammet. Kontroller konfigurasjonen av ditt antivirusprogram.
En annen vanlig årsak kan være at serveren ikke har en fast IP-adresse. SQL-server krever fast IP-adresse.
Yttligere grunner kan være fil på hardware, router, switch, nettverkskort, kabler mm. Kontakt din lokale teknikker.

Kan jeg benytte windows XP?

Den siste versjonen av Opus Dental som er testet i Windows XP, er januarversjonen med trygderefusjonstakster for 2015. Etter denne lanseringen vil ikke Opus Dental lenger bli testet i Windows XP, men bare mot nyere Windows operativsystemer.

Microsoft faset ut XP og avsluttet sin utvidede support på dette produktet i april 2014. Dette betyr at Microsoft etter denne datoen ikke har tettet sikkerhetshull. Opus informerte om dette allerede i januar 2014, men har frem til i dag testet nye versjoner av Opus Dental i Windows XP for å sikre stabil drift for de av dere som har fortsatt å benytte Windows XP. Vi kan dog ikke garantere noen støtte i Windows XP. Se mer på Microsoft sine nettsider: http://windows.microsoft.com/nb-no/windows/help/what-does-end-of-support-mean

 

Jeg skal kjøre ut helautomatisk recall, men får plassert ut null av x-antall timer.

Sjekk at du har arbeidstid med recall satt opp i timeboken for valgt periode. Verktøy > Oppsett - denne behandler > Timebok > Arbeidstider. Her skal det være markert for eksempel arbeidstid før og etter lunsj med en skråstilt [R] i klammer. Hvis du ikke har dette vil det ikke bli plassert ut timer. Du kan enklest rette dette ved å bla deg tilbake i timeboken med ukeknappen til en tidligere uke hvor din arbeidstid ser korrekt ut. Klikk så på "Repeter uke" knappen til høyre i bildet. Hvis du har lik arbeidstid hver uke gjør følgende: Der det står "Slutt etter 26 forekomster", bytter du ut 26 med 104. Da repeterer du arbeidstiden din 2 år frem i tid. Svar "Ja" på atu du vil erstatte all arbeidstid for x behandler. Prøv så å kjøre helautomatisk recall igjen. Lykke til!

Pasient står igjen med et beløp tilgode – dette vil vi overføre til pasienten via bank – hva gjør vi? 

Gå i faktura bildet. Står beløpet her med minus foran, klikker du "Fakturer valgte linjer".
Da lages en kredittnota. Når du fysisk overfører pengene til pasienten, markerer du kredittnotaen som fullt betalt i Innbetalingsbildet – dvs fullt tilbakebetalt.

Jeg vil slette faktura med "Ikke møtt gebyr", hvordan gjør jeg dette?

Tilbakefør linjen med ikke møtt – gå i faktura bildet og fakturer.
I innbetalingsbildet ligger nå to fakturaer – 1 med pluss beløp og 1 med minus – Ta full betaling for begge. 

Jeg får en ny tannlege på klinikken. Hva må jeg gjøre i forhold til Buypass? 

Har dere allerede NHN og Visma, behøver du bare bestille en Buypass Smartkort.

Hvor finner jeg A og B listen?
Stønad til tannbehandling for personer med sjeldne medisinske tilstander (SMT)
 

Her er link til Helfo sine sider >> A & B listen - SMT 

Nytt regelverk for kassasystemer

Skattedirektoratet har imidlertid foreslått at unntaket bare skal gjelde for bokføringspliktige som omfattes av merverdiavgiftsloven § 3-2, dvs. de som driver helserelaterte tjenester, som leger, tannleger, fysioterapeuter mv. https://www.opusdental.com/no/nyheter/kassasystem/

Tidsregistrering i Opus

Helfo kom med regelendringer om tidskrav på enkeltregningen fra 01.10.20 i KUHR. I Opus vil behandlingstidspunktet nå automatisk synkroniseres til nærmeste timeavtale i timeboken bakover i tid, innenfor trygdeåret på linjer ført med trygd for å kunne oppfylle kravet. Les fullstendig artikkel her