E-resept klar for utrulling 

Vi har den glede av å informere om at Opus nå, i tillegg til godkjent utrulling av E-resept til offentlige klinikker, også er godkjent for utrulling til private tannklinikker. Dette krever installasjon av ny versjon av Opus Dental og installasjon av Forskrivningsmodulen (FM) som er selve programmet for å sende E-resept. For å oppnå en kvalitetsmessig utrulling, vil denne foretas stegvis etter en på forhånd fastsatt utbredelsesplan. I tillegg må virksomhetene som skal sende E-resept registreres som E-reseptaktør hos NHN. Denne registreringen skal foretas via oss som er din leverandør av journalsystem. Det vil komme mer informasjon om hvordan du skal registrere deg som E-reseptaktør på vår hjemmeside i løpet av januar. Det er mange som etterspør oppkobling av E-resept og derfor må vi ta alle etter tur. I mellomtiden er det en rekke forberedelser du kan gjøre for å være klar til oppkobling.

Installasjon og oppsett av Forskrivningsmodulen (FM)

Installasjon og oppsett av Forskrivningsmodulen (FM) må foretas av autorisert teknisk personell. I den anledning vil vi arrangere kurs på Teams for teknikere på oppsett og installasjon i januar, som din tekniker kan melde seg på. Informasjon om kurset vil legges på vår hjemmeside innen kort tid, og det vil bli sendt egen mail til de autoriserte teknikerne. Teknisk support hos Opus vil stille krav til at din tekniker har gjennomgått all dokumentasjon før support kan gis. Det gis prioritet på support til de som har gjennomført det tekniske kurset. Sørg derfor for å oppfordre din tekniker til å delta på kurset, slik at de får den nødvendige informasjonen, for å kunne foreta en kvalitetsmessig installasjon og korrekte oppsett på din klinikk.
Det er en rekke steg som må foretas for å få Forskrivningsmodulen (FM) til å kommunisere korrekt med Opus i den ene enden og Reseptformidleren (RF) i den andre enden. RF er den nasjonale databasen for elektroniske resepter. Denne inneholder blant annet informasjon om legemidler innbyggere har fått på resept. Korrekt installasjon og oppsett er helt nødvendig for at E-resepten skal fungere og at RF godkjenner e-reseptene fra din klinikk. Under følger informasjon om hva som skal til for å kunne ta i bruk E-resept sammen med Opus Dental.

Dette må du ha på plass før innmelding og oppkobling:

Når du har alt dette på plass og registeringssiden for E-reseptaktør er klar på vår hjemmeside i løpet av januar, så kan du registrere din virksomhet som E-reseptaktør hos oss. Etter registrering som E-reseptaktør i NHN, vil du motta melding når din virksomhet er blitt registrert og du er klar for videre oppkobling. Først da er det mulig å koble deg opp på E-resept. Vi oppfordre deg derfor til å være tålmodig og vente på din tur! Det vil ikke være mulig å motta registrering av dette over telefon.

Korrekt oppføring i Adresseregisteret:

For at verdikjeden i E-resept skal fungere må du sørge for korrekt oppføring av din virksomhet i Adresseregisteret (AR). Vi har erfart at det er mange som trenger å se over sin oppføring her og korrigere for at den skal være korrekt. Under følger eksempler vi har fått fra fra NHN som beskriver korrekt oppføring i AR for både private virksomheter og fylkeskommunale virksomheter i tannhelsen.

Oppsett for tannhelsen i Adresseregisteret.

Private virksomheter:

Virksomhetene (de enkelte tannlegekontorene) har en egen oppføring i Adresseregisteret med sine respektive kommunikasjonsparter. Ved personbasert sending er det normalt tannlegene som føres opp som kommunikasjonspart under virksomheten. For kommunikasjon med e-resept er det imidlertid kun virksomhetenes HER ID fra AR sammen med tannlegens HPR nummer som benyttes i selve sendingen. Tannlegens HPR nummeret settes derfor opp i Opus Dental og virksomheten settes opp som vist under på venstre side. Husk at virksomhetssertifikatet også skal legges inn på virksomheten.
Eksempel på oppføring for en privat tannklinikk:

Fylkeskommunale virksomheter:

For fylkeskommunale virksomheter så skal også det enkelte tannlegekontoret/klinikken ha en oppføring i Adresseregisteret. Dersom det er et ønske å synliggjøre at dette tilhører en fylkeskommune, får også fylkeskommunen en oppføring (se pkt 1 under). Oppføringen til fylkeskommunen blir da kun en overordnet oppføring som ikke benyttes til kommunikasjon, men en oppføring med underenheter (Bedrifter) (se pkt 1 under). Det ligger ingen kommunikasjons-informasjon på selve fylkeskommunen. Tannlegekontoret vises som bedrift under fylkeskommunen. Dette følger treet i Brønnøysund-registeret. Når man har lagt til fylkeskommunen sin oppføring som vist under så vil det se slik ut i Adresseregisteret ved for eksempel søk på fylkeskommunens oppføring. Da vil klinikkene fremgå som Bedrifter (underenheter) (se pkt 2):

Velger man så Vis på «Bedrift» Bjergsted tannklinikk (pkt 2) får klinikken kommunikasjonspartene opp (se pkt 3): 

Bjergsted.png

Ved personbasert sending er det normalt tannlegen som føres opp som kommunikasjonspart under virksomheten. For kommunikasjon med e-resept er det imidlertid kun virksomhetenes HER ID fra AR sammen med tannlegens HPR nummer som benyttes i selve sendingen. Tannlegens HPR nummeret settes derfor opp i Opus Dental og virksomheten settes opp som vist over. Husk at virksomhetssertifikatet også skal legges inn på virksomheten.