E-resept 

Opus kan som eneste journalsystem for tannleger Norge levere integrert e-resept. Dette krever installasjon av ny versjon av Opus Dental og installasjon av Forskrivningsmodulen (FM) som er selve programmet for å sende e-resept. I tillegg må virksomhetene som skal sende e-resept registreres som e-reseptaktør hos NHN. Denne registreringen skal foretas via oss som er din leverandør av journalsystem. les videre for å komme i gang.

Installasjon og oppsett av Forskrivningsmodulen (FM)

Installasjon og oppsett av Forskrivningsmodulen (FM) må foretas av autorisert teknisk personell. I den anledning har vi gjennomført kurs på Teams for teknikere på oppsett og installasjon. Teknisk support hos Opus vil stille krav til at din tekniker har gjennomgått all dokumentasjon før vi tilbyr support. Det gis derfor prioritet på support til de som har gjennomført det tekniske kurset. Du finner teknikere som har gjennomført dette kurset på vår nettside www.opusdental.com/no/teknikere. Velg område og e-resept for finne en i nærheten av deg.
Det er en rekke steg som må foretas for å få Forskrivningsmodulen (FM) til å kommunisere korrekt med Opus i den ene enden og Reseptformidleren (RF) i den andre enden. RF er den nasjonale databasen for elektroniske resepter. Denne inneholder blant annet informasjon om legemidler innbyggere har fått på resept. Korrekt installasjon og oppsett er helt nødvendig for at E-resepten skal fungere og at RF godkjenner e-reseptene fra din klinikk. Under følger informasjon om hva som skal til for å kunne ta i bruk E-resept sammen med Opus Dental.

Dette må du ha på plass før innmelding og oppkobling:

Når du har alt dette på plass så kan du registrere din virksomhet som e-reseptaktør hos oss. Etter registrering som e-reseptaktør i NHN, vil du motta melding når din virksomhet er blitt registrert og du er klar for videre oppkobling. Først da er det mulig å koble deg opp på E-resept. Vi oppfordre deg derfor til å være tålmodig og vente på din tur! Det vil ikke være mulig å motta registrering av dette over telefon.

Korrekt oppføring i Adresseregisteret:

For at verdikjeden i e-resept skal fungere må du sørge for korrekt oppføring av din virksomhet i Adresseregisteret (AR). Vi har erfart at det er mange som trenger å se over sin oppføring her og korrigere for at den skal være korrekt. Under følger eksempler vi har fått fra fra NHN som beskriver korrekt oppføring i AR for både private virksomheter og fylkeskommunale virksomheter i tannhelsen.

Oppsett for tannhelsen i Adresseregisteret.

Private virksomheter:

Virksomhetene (de enkelte tannlegekontorene) har en egen oppføring i Adresseregisteret med sine respektive kommunikasjonsparter. Ved personbasert sending er det normalt tannlegene som føres opp som kommunikasjonspart under virksomheten. For kommunikasjon med e-resept er det imidlertid kun virksomhetenes HER ID fra AR sammen med tannlegens HPR nummer som benyttes i selve sendingen. Tannlegens HPR nummeret settes derfor opp i Opus Dental og virksomheten settes opp som vist under på venstre side. Husk at virksomhetssertifikatet også skal legges inn på virksomheten.
Eksempel på oppføring for en privat tannklinikk:

MERK: Påse at klinikkens virksomhetssertifikat er registrert i adresseregisteret. Dette er det samme samme sertifikatet som klinikken benytter i Vismalink, og som er tidligere sendt dere fra edi(at)opusdental.com

Fylkeskommunale virksomheter:

For fylkeskommunale virksomheter så skal også det enkelte tannlegekontoret/klinikken ha en oppføring i Adresseregisteret. Dersom det er et ønske å synliggjøre at dette tilhører en fylkeskommune, får også fylkeskommunen en oppføring (se pkt 1 under). Oppføringen til fylkeskommunen blir da kun en overordnet oppføring som ikke benyttes til kommunikasjon, men en oppføring med underenheter (Bedrifter) (se pkt 1 under). Det ligger ingen kommunikasjons-informasjon på selve fylkeskommunen. Tannlegekontoret vises som bedrift under fylkeskommunen. Dette følger treet i Brønnøysund-registeret. Når man har lagt til fylkeskommunen sin oppføring som vist under så vil det se slik ut i Adresseregisteret ved for eksempel søk på fylkeskommunens oppføring. Da vil klinikkene fremgå som Bedrifter (underenheter) (se pkt 2):

Velger man så Vis på «Bedrift» Bjergsted tannklinikk (pkt 2) får klinikken kommunikasjonspartene opp (se pkt 3): 

Bjergsted.png

Ved personbasert sending er det normalt tannlegen som føres opp som kommunikasjonspart under virksomheten. For kommunikasjon med e-resept er det imidlertid kun virksomhetenes HER ID fra AR sammen med tannlegens HPR nummer som benyttes i selve sendingen. Tannlegens HPR nummeret settes derfor opp i Opus Dental og virksomheten settes opp som vist over. Husk at virksomhetssertifikatet også skal legges inn på virksomheten.


 

Bestilling av tilgang til Reseptformidleren (RF) for aktøren

Virksomhetene som skal sende E-resept må registreres som E-reseptaktør hos NHN. Denne registreringen skal foretas via oss som er din leverandør av journalsystem. Fyll derfor inn skjemaet under og send inn:

Samtlige punkter i listen under må være på plass før bestillingen sendes inn. Ved å sette kryss her bekreftes det at samtlige punkter er utført. Eventuelle mangler kan medføre forsinkelser i leveransen.

Det er mange som skal meldes inn så vær tålmodig. Når NHN har registrert dere som E-resept aktør vil dere motta en epost fra oss med nødvendig informasjon.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde