Program for kjeveortopeder

Opus Ortho er Norges mest brukte journalføringsprogram for kjeveortopeder.
Dette kan kjøres i kombinasjon med en ordinær klinikk, eller som ren spesialistklinikk.
Modulen inneholder spesialrutiner for oppfølging og kontroll tilpasset kjeveortopeder, og verktøy for produksjon/oppfølging av kjeveortopediske behandlinger-/betalingsavtaler.
Direkteoppgjør med Helfo er implementert og etterkommer den pålagte dokumenteringsplikten som NAV har pålagt kjeveortopedene.

Bestill Opus Ortho
Klikk på linken under for å bestille en ny bruker; kjeveorthoped.

Bestill