I Opus Dental finner du flere tilleggsfunksjoner som gjør det enklere å håndtere økonomidelen av klinikken og som lager korrekt tallgrunnlag til din regnskapsfører.

KID-nummer på faktura

Fordeler ved å bruke tilleggsfunksjonen KID-nummer på faktura: 

 • Innlesingen av betalinger skjer automatisk (OCR innlesning)
 • Betalingene blir automatisk styrt til korrekt innbetalingsdag
 • Avstemming mot din bankkonto og evt. renteberegning er alltid korrekt
 • Sparer tid >> Les inn alle dine innbetalinger på noen få sekunder

Hva er KID/OCR?

KID (eller KID-nummer) er et nummer (Kunde-ID) som brukes ved regningsbetaling i Norge for å identifisere kunden og fakturaen uavhengig av hvem som betaler regningen. Det kan være fra 2 til 25 siffer langt. Siste siffer i KID-nummeret er et kontrollsifffer. Dette sifferet beregnes utifra MOD10 -eller MOD11-algoritmen. Opus bruker MODULUS10 og 13 siffer i KID-nummeret.

Det er viktig at man har en OCR-avtale med sin bank i orden før man sender ut fakturaer med KID. Optisk tegngjenkjenning (OCR – optical character recognition) er en teknikk for elektronisk eller maskinell oversettelse av trykte bokstaver eller håndskrift. OCR brukes blant annet for å konvertere dokumenter til datafiler og for elektronisk behandling av blanketter av ulike slag, som f.eks. giroer, sjekker, billetter, skjemaer osv.

Bestill

 

Eksport av faktura

Tilleggsfunksjonen "Eksport av faktura" gir deg muligheten til å eksportere dine fakturaer i Opus Dental til andre aktører, for eksempel inkassobyråer. 
Du kan i programmet velge ved hvilken status dine fakturaer skal eksporteres, og når dette er gjort får fakturaene en status i Opus som sendt og blir dermed ikke purret fra programmet. 
Når fakturaene er innbetalt leses betalingen automatisk inn i Opus Dental med en OCR fil.

Bestill

 

Kassadagbok

Kasse:

Det er innført obligatorisk kasse eller tilsvarende system for alle praksiser med kontantomsetning over 3G (kr. 280902 > 2017-2018). Med kontantomsetning menes også korttransaksjoner. Det er ikke nødvendig med et tradisjonelt kassaapparat så lenge datasystemet for øvrig tilfredsstiller kravene i forskriften, jfr dagsoppgjør. Det er imidlertid ikke lenger lov til å benytte manuelle systemer. 

Dagsoppgjør:

Det må daglig utarbeides daterte rapporter over opplysninger som er registrert på kassasystemet. Klokkeslett for utkjøring av rapportene skal fremgå. Dokumentasjonen sammen med daglig opptelling av kassabeholdning skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen. 

Funksjoner i Opus Kassadagbok:

 • overføring av kontantbevegelse fra omsetningsskjema 
 • holde orden på inngående og utgående kassebeholdning
 • enkel bilagsregistrering av småinnkjøp/innskudd/uttak
 • posteringsliste (bilagsliste)
 • enkel rutine for daglig kassetelling med avstemming av kassen og kassetømming
 • oversiktlige rapporter til driftsregnskapet

Bestill

 

Økonomisk timebokstatistikk

 • Fokus på effektiv drift
 • Økonomisk timebokstatistikk er et verktøy for å måle effektiviteten til dine behandlere
 • Statistikken måler produksjonen mot budsjett per behandler.
 • Krever ny lisensfil

Se manualen under for mer informasjon om bruk.

Manualer
Brukerveiledning