Informasjon - Corona

Utsendelse av SMS med informasjon.

Vi mottar nå mange forespørsler om hvordan man på en enkelt måte kan sende ut informasjon til pasienter via Opus SMS. Vi har laget en kort instruksjonsvideo som vi håper vil være til hjelp for dere. Se link under:

Hvordan håndterer Opus utfordringen med Corona-viruset?

Torsdag ble det klart at alle barnehager og skoler stenges, og det ble iverksatt ytterligere tiltak fra helsemyndighetene for å hindre smitte av coronaviruset. Når skoler og barnehager nå stenger, vil det naturligvis føre til at foreldre må holde seg hjemme og ta vare på barna.

OPUS SYSTEMER AS har ordnet praktiske ordninger hjemme for alle ansatte, slik at vi skal kunne gi deg som bruker av Opus Dental en så god supporttjeneste som situasjonen tilsier.