Ny versjon av Opus Dental for 2017

Vi har nå laget den nye versjonen av Opus Dental med oppdatert trygdesystem for 2017.

Alle registerte kunder av Opus skal nå ha motta en e-post med link til den oppdaterte programvaren sammen med relevant informasjon. Dersom du av en eller annen grunn ikke mottar denne e-posten kan det skyldes blant annet følgende:

 • Du står ikke registert med din aktive e-postadresse i våre registre.
 • At vår e-post havner i spam/uønsket mappe (sjekk i din e-postleser).
 • Noen e-post systemer stopper e-post med vedlegg og linker
 • Sjekk evt. om din tekniker har mottatt informasjonen

Dersom du ikke har mottatt nødvendig informasjon innen 2. januar 2017 sjekk med din tekniker, eller kontakt oss på support@opusdental.com eller 66776040.


 

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017

De viktigste endringer gjeldende fra 1. januar 2017:

 • Endringer i egenandelstak 2
  • Fra 1. januar 2017 innføres automatisert frikort egenandelstak 2. Dette innebærer at i de tilfellene hvor undersøkelse/behandling utløser godkjent egenandel skal godkjent egenandel fra takstheftet innrapporteres, se s. 15 under Takster for tannbehandling, Innledning.
 • Endringer i regelverket
  • klagebestemmelser (s. 6)
  • vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 3 (s. 8) og pkt. 4 (s.8)
  • presisering av oligodonti (s. 10)
  • henvisning til kjeveortoped (s. 12)
  • pkt. 10 Hyposalivasjon og stønad til kroneterapi (s. 13)
  • vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt 14 (s. 14)
  • vilkårene for stønad etter § 1 pkt. 15 (s.14-15)
  • definisjoner (s. 18-19)
 • Justeringer av takster mv
  • Takstene 304, 320, 421, 422, 424, 513, 514 og 604 b-d og f er nedjustert som følge av Stortingets budsjettvedtak.
  • Takst 805 er fjernet.
  • I tillegg er det gjort presiseringer i vilkårene for takstene 4, 405, 415 og 811.

Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon, eller til Helfo veiledning for helseaktører, telefon 815 70 070. 


 

VIKTIG NYHET:

Frikort egenandelstak 2 - gjeldende fra 1. januar 2017

Ny versjon ved nyttår vil som normalt inneholde nytt trygdesystem for 2017. I år vil det også inneholde innrapportering av egenandelstak 2, som er et krav for alle tannbehandlere foruten om unntakene fra 01.01.17. Innrapportering vil tas hånd om automatisk i ny versjon av Opus, så tannbehandleren sender samleregning som normalt. Egenandelene identifiseres og videresendes automatisk til frikortordningen.

Alle behandlere får krav til å innrapportere egenandeler hver 14. dag med fullt fødselsnummer for at pasienten skal motta nytt frikort innen kravet på 3 uker. Hvis pasienten ikke betaler egenandelen, må oppgjør sendes inn med en markering på at egenandelen står ubetalt. Når betalingen gjennomføres, må det sendes inn en ny versjon av oppgjøret for å informere om at egenandelen er betalt.

Markering av ubetalt eller betalt egenandel utvikles på nyåret i en egen oppdatering da det er mye utvikling og test forbundet med denne løsningen. Nødvendige avklaringer fra Helsedirektoratet mottok Opus først 14.12.16.

Dette betyr at Opus kommer med to versjoner:

 1. Først en versjon - normalt levert 31.12 med oppdatert trygdesystem for 2017, inkludert innrapportering av egenandelstak 2 uten markering for ubetalt egenandel.
  1. Må installeres.
 2. Så en oppdatering over nyttår - planlagt levering i februar med markering for betalt/ubetalt egenandel og en spørretjeneste om frikort. Denne spørretjenesten vil oppdatere en eller flere pasienters personaliakort med frikortinformasjon avhengig av hvilken spørring som benyttes.
  1. Må installeres.