Front Payment + Opus Dental

Pasienten kan velge mellom betaling med kort, Vipps, delbetaling eller fakturabetaling.  Vi sender ut varsel om det ikke har blitt utført noen valg. Vårt mål er å gjøre betalingsprosessen til en fin og behagelig opplevelse for pasienten. Ønske er å gi en opplevelse som forsterker kundeforholdet og tilliten til deg og pasientene dine.

Hvorfor Front Payment?

 • Front Payment er utviklet av et team med inngående kunnskap om Opus Dental
 • Fungerer offline
 • Kreditnotaer kan eksporteres direkte fra Opus Dental – ingen manuell håndtering utenfor Opus Dental
 • Ingen sms-kostnader – sms sendes ut fra Front
 • Automatisk eksport av fakturaer
 • Du som kunde kan velge mellom flere betalings alternativer, samt at vi for tannklinikken er total leverandøren og klinikken trenger ikke separate avtaler for vips, kort, delbetaling og finansering.
 • Oppgjør påfølgende bankdag etter at betalingsvalg er foretatt mot regress eller oppgjør når pasienten har betalt – Velg det som passer dere!
 • Tilpasset små og store tannklinikker – håndterer flere regnskap i Opus Dental

Minimumskrav:

 1. Aktiv lisens med siste versjon av Opus Dental
 2. Tilgang til internett (ref. krav ihht. www.normen.no og øvrig lovverk)
 3. Egen API tjenesteavtale og databehandleravtale med Opus Systemer AS

 

 Flere integrasjoner kommer!

NYHET: Regnskapsintegrasjon

Integrasjon mot regnskapssystemer fra Opus Dental er et samarbeid mellom Opus Systemer AS og Flexon AS. Flexon har levert regnskapsintegrasjon i samarbeid med Opus i mange år, og vi har sammen nå lansert regnskapsintegrasjon mot både Visma Enterprise, PowerOffice Go og Tripletex.

Slik fungerer regnskapsintegrasjonen:

 1. Bruker i Opus Dental klikker på en knapp merket «Overfør» i omsetningsskjemaet.
 2. Vedkommende får deretter et spørsmål om man vil oppdatere driftsregnskapet, noe som må bekreftes før kommunikasjonen starter.
 3. Brukeren får til slutt en bekreftelse på overføringens status.


Ta kontakt for bestilling/demo:
E-post: admin@flexon.no
Tlf.: 66 77 60 40 – innvalg 3


 

SMS tjenester integrert i Opus Dental i samarbeid med Link Mobility og 21'st  Century mobile.

Send inkalling og påminnelse om time via SMS og få ned antall ikke møtt.
Funksjoner per i dag:

 • Sende SMS inkallelse
 • Sende SMS påminnelse
 • Sende "takk for besøket" via SMS
 • Sende generell informasjon til pasientene på SMS
 • Pasienten kan også svare dersom det er aktivert.

Les mer


 

Kommunikasjon mot Norsk Helsenett (NHN)

Behovet for kommunikasjon og integrasjon er stort innen helsevesenet og etter hvert også for en tannklinikk. Det stilles store krav til raske og trygge dataoverføringer mellom de ulike enheter og derfor skal en i dag kommunisere gjennom Norsk Helsenett. 
Opus dental er godkjent for elektronisk samhandling i henhold til Elin-T fase 1 og 2 og tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhetsnormen.

Les mer


 

Betalingsløsninger

Både klinikker og forbrukere endrer sine vaner og nye betalingsløsninger blir tilgjengelig på markedet. Opus vil fortløpende inngå samarbeid med aktører som tilbyr disse løsningene når markedet tilsier det. Vi har de seneste årene utvidet vårt samarbeid med flere leverandører og løsninger både på tradisjonelle terminaler, og nye mobile betalingsløsninger.

Les mer


 

E-resept

Vi har den glede av å informere om at Opus nå, i tillegg til godkjent utrulling av E-resept til offentlige klinikker, også er godkjent for utrulling til private tannklinikker. Dette krever installasjon av ny versjon av Opus Dental og installasjon av Forskrivningsmodulen (FM) som er selve programmet for å sende E-resept.

Les mer


 

iCount - regnskap

iCount er et nettbasert regnskapssystem som gir tannleger store fordeler. Opus Dental har nå en sømløs integrering direkte inn i iCount. På denne måten blir alt som skjer i Opus Dental direkte gjenspeilet i regnskapet. Dette gir en klar effektiviseringsgevinst og behovet for manuell punching blir borte. I tillegg får tannlegene fordelen av å kunne betale sine regninger via en integrasjon mellom regnskapssystemet og nettbanken. Dette fjerner dobbeltarbeidet som oppstår når regninger først betales i nettbank, for så og føres i regnskapet. iCount er lagd for at brukere uten regnskapskompetanse skal kunne bidra i føringen av eget regnskap. Ved hjelp av enkle skjermbilder, blir brukeren ledet frem. Programmet har regnskapskompetansen innebygd og dermed sparer man store utgifter til regnskapsføringen. 

Her kan du se noen presentasjoner av iCount

Les mer på vår hjemmeside:
www.intellicount.no

Ønsker du å høre mer 
For bestilling av iCount, informasjon eller support ring: 66 77 60 40
eller send en e-mail til info@intellicount.no