SMS tjenester integrert i Opus Dental i samarbeid med Link Mobility og 21'st  Century mobile.

Send inkalling og påminnelse om time via SMS og få ned antall ikke møtt.
Funksjoner per i dag:

  • Sende SMS inkallelse
  • Sende SMS påminnelse
  • Sende "takk for besøket" via SMS
  • Sende generell informasjon til pasientene på SMS
  • Pasienten kan også svare dersom det er aktivert.

Les mer


 

Kommunikasjon mot Norsk Helsenett (NHN)

Behovet for kommunikasjon og integrasjon er stort innen helsevesenet og etter hvert også for en tannklinikk. Det stilles store krav til raske og trygge dataoverføringer mellom de ulike enheter og derfor skal en i dag kommunisere gjennom Norsk Helsenett. 
Opus dental er godkjent for elektronisk samhandling i henhold til Elin-T fase 1 og 2 og tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhetsnormen.

Les mer


 

Fakturaløsning for tannleger

Få raskere betalt med komplett fakturaløsning integrert i Opus Dental
CrediCare og Opus Dental har gleden av å introdusere en helt ny og unik fakturaløsning for deg som tannlege. 
Løsningen er integrert i Opus Dental slik at du enkelt kan bestille faktura til dine pasienter kun ved noen tastetrykk.

les mer

CrediCare_Logo_.png


 

Betalingsløsninger

Både klinikker og forbrukere endrer sine vaner og nye betalingsløsninger blir tilgjengelig på markedet. Opus vil fortløpende inngå samarbeid med aktører som tilbyr disse løsningene når markedet tilsier det. Vi har de seneste årene utvidet vårt samarbeid med flere leverandører og løsninger både på tradisjonelle terminaler, og nye mobile betalingsløsninger.

Les mer


 

E-resept

Vi har den glede av å informere om at Opus nå, i tillegg til godkjent utrulling av E-resept til offentlige klinikker, også er godkjent for utrulling til private tannklinikker. Dette krever installasjon av ny versjon av Opus Dental og installasjon av Forskrivningsmodulen (FM) som er selve programmet for å sende E-resept.

Les mer

Ønsker du å høre mer 
For bestilling av iCount, informasjon eller support ring: 66 77 60 40
eller send en e-mail til info@intellicount.no

iCount - regnskap

iCount er et nettbasert regnskapssystem som gir tannleger store fordeler. Opus Dental har nå en sømløs integrering direkte inn i iCount. På denne måten blir alt som skjer i Opus Dental direkte gjenspeilet i regnskapet. Dette gir en klar effektiviseringsgevinst og behovet for manuell punching blir borte. I tillegg får tannlegene fordelen av å kunne betale sine regninger via en integrasjon mellom regnskapssystemet og nettbanken. Dette fjerner dobbeltarbeidet som oppstår når regninger først betales i nettbank, for så og føres i regnskapet. iCount er lagd for at brukere uten regnskapskompetanse skal kunne bidra i føringen av eget regnskap. Ved hjelp av enkle skjermbilder, blir brukeren ledet frem. Programmet har regnskapskompetansen innebygd og dermed sparer man store utgifter til regnskapsføringen. 

Her kan du se noen presentasjoner av iCount

Les mer på vår hjemmeside:
www.intellicount.no