IF tannforsikring - viktig informasjon

Vi har i den senere tid mottatt en rekke henvendelser fra både klinikker og pasienter som lurer på hvorfor de mottar tilbud om tannforsikring fra IF. Dette har naturligvis vært gjenstand for irritasjon i en tid der mange ser seg lei på all reklame som blir distribuert via digitale kanaler.

Det er viktig for Opus og understreke at utsendelsen ikke er fra Opus eller en av våre partnere. Kampanjen og alle sms'ene ble sendt ut av Dentales onsdag 18. januar, angivelig som en engangsaktivitet. Dette er bekreftet av Nordic Dentalpartner AS og IF - se under.

Opus vil med dette understreke følgende:

  • Opus Systemer er ikke en aktiv part i dette produktet/tilbudet, og ble kjent med det basert på tips fra våre kunder.
  • Opus har heller ikke tilgang til den enkelte klinikk sine pasientlister.
  • Opus har aldri og vil aldri under noen omstendighet oppgi, dele eller bidra til at pasientinformasjon blir delt eller distribuert.
  • Det er finnes ikke noen samarbeid mellom Opus og IF, eller Nordic Dentalpartner AS.
  • 21'st Century Mobile har heller ikke noen som helst befatning med saken.

Redegjørelse fra IF Skadeforsikring

"If har i samarbeid med Nordic Dentalpartner (NDP) utviklet en tannforsikring som vi ønsker å teste i det norske markedet. Vi har foreløpig inngått et samarbeide med åtte tannklinikker i Oslo/Bærum/Asker, som er godkjente i forhold til de krav vi stiller for å kunne tilby forsikringen.

To av klinikkene, Dentales Lysaker og Dentales Aker Brygge, har på eget initiativ sendt ut en SMS til pasienter som ligger i deres kunderegister, med tilbud om tannforsikring. 

De har dessverre ikke vært tydelige på hvem som er avsender av denne SMSen.

Videre utrulling av tannforsikringen vil være basert på forretningsmessige prinsipper."


Redegjørelse fra 21'st Century Mobile:

"21st Century Mobile følger lov og regler og på ingen måte skulle dele eller publisere kontaktinformasjon. 21st Century Mobile har ikke noen samarbeid med hverken IF eller Nordic Dentalpartner AS.

21st Century Mobile sørger for leveranser av SMS for klinikker tilknyttet Opus SMS tjenesten og har således ingen tilgang til enkeltes klinikk database."


Linker:

www.tannlegeforeningen.no
https://forbrukerombudet.no/lov-og-rett/