Kundeundersøkelse 2015

Som i fjor på denne tiden starter vi igjen vår årlige kundetilfredshetsundersøkelse. Undersøkelsen tar ca. 5 minutter og er veldig viktig for vårt videre kvalitetsarbeid, så vi ber innstendig om at du klikker deg gjennom undersøkelsen. Linken kan benyttes av alle så gi den gjerne videre til andre på klinikken også.

Vi har sendt ut en invitasjon til alle kunder av Opus på e-post, og en påminnelse vil bli sendt 2 uker senere. Dersom du allerede har deltatt på undersøkelsen kan du bare se bort i fra denne.Du kan også lime linken rett inn i din favorittnettleser
http://goo.gl/forms/7FbNwVktxQ