Oppdatert versjon Opus Dental 7.1.588

Alle registrerte kunder og teknikere hos Opus skal nå ha mottat en e-post med link til den oppdaterte programvaren sammen med relevant informasjon. Dersom du av en eller annen grunn ikke mottar denne e-posten kan det skyldes blant annet følgende:

 • Du står ikke registert med din aktive e-postadresse i våre registre.
 • At vår e-post havner i spam/uønsket mappe (sjekk i din e-postleser).
 • Noen e-post systemer stopper e-post med vedlegg og linker
 • Sjekk evt. om din tekniker har mottatt informasjonen


Nytt trygdesystem 2023

 • Takstene er i hovedsak prisjustert med ca. 2,6%.
Ellers viser vi til rundskrivet og takstene på helsedirektoratet.no som legges ut 02.01.23:


 


Regelverk og takster for behandling med refusjon fra Helfo, finner tannleger og tannpleiere på www.helfo.no. Helfo har også en egen veiledningstelefon for helseaktører: 23 32 70 40.

Persontjenesten:

Nytt: Nå kan man oppdatere en og en pasient med informasjon fra Folkeregisteret (Persontjenesten). Dette gjør man gjennom en knapp i personaliakortet til pasienten. Dette krever fullt fødselsnummer på pasienten. Dette gjelder både offentlig og privat versjon av Opus. Se egen veiledning for oppsett og bruk av oppslag mot folkeregisteret (Persontjenesten).
 

Utvidelse av gruppe G:

Nytt: Unge voksne som fyller 21 eller 22 år i behandlingsåret, har fra 1. januar 2022 rett til et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 50 prosent av fylkeskommunens egne takster for tannbehandling. 
Dette tilbudet er utvidet til å også gjelder 23-26 åringer fra 1. januar 2023.
 • Gruppe G er utvidet fra 21-22 åringer til å gjelde 23-26 åringer.

Øvrig:

 • Nytt: Det finnes nå en mulighet for å få med en kolonne for neste timeavtale i dagens pasienter dersom dette settes under innstillinger i dagens pasienter.
 • Nå vil kostnadsoverslaget komme stående når man skriver det ut.

Offentlig:

 • Nytt: Nå kan man sette inn en hendelse på hver enkelt recall dersom den ikke skal oppdatere offentlig statistikk.
 • Nytt: Sykehjem/Aldershjem er endret til Institusjon.
 • Nytt: Det er nå mulighet for å kunne ta ut statistikk Institusjon og tilhører grupper.
 • Nytt: Nå vil honorar reduksjon for gruppe D og gruppe G sjekke alderen på pasienten på behandlingstidspunktet på journallinjene samt sjekke om regelverket var tråd i kraft og deretter tillate å legge til honorar reduksjon i kontant/kort/faktura bildet.

Elektronisk resept (E-resept)

Opus kan som det eneste journalsystemet for tannleger tilby integrert e-resept via Forskrivningsmodulen, som igjen kommuniserer med kobling til Reseptformidleren. E-resept integrert i Opus gir deg tilgang til pasientens legemidler i bruk (LIB), CAVE og Felleskatalogen, bare for å nevne noe.

Med Opus sin integrasjon til Forskrivningsmodulen, kan pasienten henvende seg direkte på hvilket som helst apotek for å hente medisiner som du har forordnet.

Dette må ikke forveksles med løsninger som sender manuelle resepter til pasientens Digipost. Pasienten må med en slik løsning via Digipost printe, og levere resepten på apoteket på gamlemåten!
 

Manualer