Mer kompetanse gir iCount regnskapssystem en spennende fremtid

Konkurransen i markedet for regnskapssystemer har økt de siste årene og det stilles stadig høyere krav til regnskapssystemene som benyttes, både fra brukerne og myndighetene. Et regnskapssystem av god kvalitet må blant annet være tilpasset brukergruppen og brukernes bransje, videreutvikles, være enkelt, være tilgjengelig, ha fleksibilitet samt tilfredsstille gjeldende lovverk. Regnskapssystemet skal helt enkelt bidra til å effektivisere, forenkle og støtte opp under driften hos brukerne. iCount er et regnskapssystem spesialtilpasset dentalbransjen.

For at Opus Systemer AS skal kunne gi våre kunder dette i henhold til overnevnte i tiden fremover, har vi valgt å selge iCount til Nisi Regnskap og Rådgivning AS (Nisi). Nisi og deres underleverandører besitter svært god kunnskap om og har erfaring fra bruk av Opus Dental ute på klinikk, samtidig som de har solid regnskapskompetanse helt opp på statsautorisert revisor nivå. Opus Systemer AS mener med dette og ha solgt systemet til en eier som vil ivareta brukere av Icount med bedre kompetanse og service enn hva vi kan, samt at Opus Systemer AS i tiden fremover kan fokusere på sitt hovedprodukt Opus Dental.

Opus Systemer AS og Nisi skal selvfølgelig jobbe sammen for å gi brukerne av Opus Dental den beste opplevelsen av den sømløse og unike integrasjonen mellom økonomien i journalsystemet Opus Dental og enkelheten i regnskapssystemet iCount videre fremover.

Vi har, med dette, den glede å meddele at driften av regnskapssystemet iCount styrkes og Nisi vil også sørge for å videreutvikle og forbedringer av produktet i tiden som kommer. Dette vil gi iCount-kunder en spennende fremtid med et markedsledende regnskapssystem av solid kvalitet for dentalbransjen.

Kontaktinformasjon til iCount vil fra og med i dag være:
E-post: info@intellicount.no
Tlf.: 66 77 60 40 – innvalg 3

Ta gjerne kontakt med Lasse Moe i Opus Systemer AS ved eventuelle spørsmål.


Med vennlig hilsen,

Lasse Moe
CEO
Opus Systemer AS
Mob: (+47) 995 32 060
MAIL: lasse.moe@opusdental.com