Hva kreves for å komme igang?

Anbefalt hardware

Du trenger en pc og en server, vi har litt forskjellige anbefalinger i forhold til hvor mange behandlere man har.
Les mer om anbefalt hardware.

Lisensfil fra Opus Dental

For å kunne bruke programmet trenger du en lisensfil som skal leses inn før dere tar i bruk Opus Dental. Denne filen lages ut i fra din bestilling, og sendes til deg (evt til din teknikker) på mail eller CD.