Oppdatert versjon 7.1.441 tilgjengelig

Vi har nå publisert en oppdatert versjon av Opus Dental med flere forbedringer og korrigeringer.

Alle registerte kunder av Opus skal nå ha motta en e-post med link til den oppdaterte programvaren sammen med relevant informasjon. Dersom du av en eller annen grunn ikke mottar denne e-posten kan det skyldes blant annet følgende:

 • Du står ikke registert med din aktive e-postadresse i våre registre.
 • At vår e-post havner i spam/uønsket mappe (sjekk i din e-postleser).
 • Noen e-postsystemer stopper e-post med vedlegg og linker
 • Sjekk evt. om din tekniker har mottatt informasjonen

Dersom du ikke har mottatt nevnte e-post sjekk med din tekniker, eller kontakt oss på support@opusdental.com eller 66776040.

Det er viktig å lese hele endringslisten, men vi nevner den viktigste her:

 • Lagt til sjekkboks for innhenting av aktivt samtykke i personalia.
  • Liste over pasienter som har samtykket kan hentes fra arkivspørringen.
 • Forbedringer i tilgangskontrollen ved valg av pasient.
  • Tilgangskontrollen kontrollerer alle steder pasienten er mulig å velge, og påser at bruker har lov til å velge pasienten.
 • Tekst på slettet journallinje (CTRL+høyreklikk i S-kolonnen) refererer nå til hvem som ønsker linjen slettet (pasient/behandler).
 • Tilgang for å hente VIP pasient er endret.
 • Kjeveortopedisk behandlingsavtale blir oppdatert ved endring av %.
 • Automatisk folkeregisterimport via Norsk Helsenett for offentlig versjon.