Oppdatert versjon Opus Dental 7.1.613

Alle registrerte kunder og teknikere hos Opus skal nå ha mottat en e-post med link til den oppdaterte programvaren sammen med relevant informasjon. Dersom du av en eller annen grunn ikke mottar denne e-posten kan det skyldes blant annet følgende:

  • Du står ikke registert med din aktive e-postadresse i våre registre.
  • At vår e-post havner i spam/uønsket mappe (sjekk i din e-postleser).
  • Noen e-post systemer stopper e-post med vedlegg og linker
  • Sjekk evt. om din tekniker har mottatt informasjonen


Nytt trygdesystem 2024

Takstene er i hovedsak prisjustert. Ellers viser vi til rundskrivet og takstene på helsedirektoratet.no som legges ut 02.01.24:

Regelverk og takster for behandling med refusjon fra Helfo, finner tannleger og tannpleiere på www.helfo.no. Helfo har også en egen veiledningstelefon for helseaktører: 23 32 70 40.

Øvrig:

  • Nytt: Nå støttes TLS 1.2 i hele Opus.
  • Nytt: Det er nå mulig å velge organisasjon under dagens pasienter, som da vil vise dagens pasienter for hele databasen.
 

Viktig endring i oppgjørsmelding for kjeveortopeder – unngå avvisninger

For alle nye henvisninger fra og med 1.1.24, er det påkrevet å påføre henvisende behandlers HPR-nummer på alle nye henvisningsskjemaer til kjeveortoped og kjeveortopedens oppgjør til Helfo. Dette innebærer at henvisende behandlers HPR-nummer, må påføres i oppgjøret som sendes til Helfo på hver enkeltregning. Opus har laget automatikk for dette.

For at HPR nummeret skal påføres automatisk, er det nødvendig å legge inn HPR-nummeret på personaliakortet/registerkortet tilhørende henvisende behandler. Da vil HPR-nummeret til henvisende behandler fremkomme i de pasienters journal, som denne behandleren har henvist til dere. Videre vil HPR-nummeret automatisk følge med på oppgjørsskjemaet/T-knappen på hver enkeltregning, som igjen vil sørge for at samarbeidende behandlers HPR-nummer, vil følge med i den elektroniske meldingen som sendes til Helfo (samleregningen).

Se vedlagt veiledning for hvordan du skal gå frem for å registrere HPR-nummeret korrekt, eller rette oppgjør som har blitt avvist på grunn av manglende HPR-nummer.


Manualer