Viktig informasjon for deg som skal føre journal 31.12 2015

Gjennom grundige tester i forbindelse med det nye trygdesystemet, har det blitt avdekket at det kan oppstå problem med klokkeslett på behandlingsdato i forbindelse med føring av journalen på datoen 31.12.2015. Dette gjelder fra og med versjon 7.1.320 eller senere. Dersom dette oppstår hos deg den 31.12.2015, så installer den nye versjonen 7.1.340 umiddelbart. Det vil løse problemet for deg.

Alle Opuskunder skal ha mottatt en e-post med link til ny programvare samt annen nødvendig informasjon. Se denne siden for mer informasjon.