Gjeldende betingelser for på- og avmelding kurs/brukermøter

Påmelding

Påmeldingen er bindende. 
Bekreftelse på at påmelding er mottatt vil bli tilsendt innen 5 virkedager fra påmeldingen er mottatt av Opus Systemer AS.

Avmelding

All avmelding belastes med et avmeldingsgebyr: 
Ved avmelding inntil 8 dager før kursdato belastet 25% av kursavgiften.
Ved avmelding 7-3 dager før kursdato belastes 50% av kursavgiften.
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursdato belastes hele kursavgiften. 

Avlysning

Opus Systemer AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte eller dersom det skulle 
inntreffe en ekstraordinær hindring som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). 
Ved avlysning på grunn av deltakerantall vil påmeldte deltakere få beskjed senest 1 uke før kursdato.