Ny versjon av Opus Dental 7.1.340 er publisert

Vi har nå laget den nye versjonen av Opus Dental med oppdatert trygdesystem for 2016. 

Alle registerte kunder av Opus vil motta en e-post med link til den oppdaterte programvaren sammen med relevant informasjon. Dersom du av en eller annen grunn ikke mottar denne e-posten kan det skyldes blant annet følgende:

 • Du står ikke registert med din aktive e-postadresse i våre registre.
 • At vår e-post havner i spam/uønsket mappe (sjekk i din e-postleser).
 • Noen e-post systemer stopper e-post med vedlegg og linker
 • Sjekk evt. om din tekniker har mottatt informasjonen

Dersom du ikke har mottatt nødvendig informasjon innen 1. januar 2016 sjekk med din tekniker, eller kontakt oss på support@opusdental.com eller 66776040.

Informasjon om installasjon:

Husk at OpusMessageService som er en service som kun skal installeres på server/hovedmaskin, må oppdateres samtidig med Opus Dental. Opus Dental og OpusMessageService må med andre ord ha samme versjonsnummer. OpusMessigeService er nødvendig for elektronisk samhandling.

Opus anbefaler å avvente bruk av Windows 10 som operativsystem! 

Mange får tilbud om operativsystemet Windows 10 som oppgradering fra annet operativsystem, eller ved kjøp av nye maskiner. Opus anbefaler å avvente bruken av Windows 10, da det er flere utfordringer knyttet til dette.
Opus Dental er klar for Windows 10, men vi kjenner til at det er utfordringene knyttet til flere leverandører av betalingsterminaler, skrivere og røntgensystemer. Dersom du allikevel ønsker å benytte Windows 10, anbefaler vi deg å avklare dette med din sertifiserte tekniker og øvrige leverandører. Les mer på Opus Dental 7.1 - Anbefalt Hardware/software.

 NY FUNKSJON - ny grafikk i periojournalen

 • Nå vises implantater, krone på implantater og implantatbaserte broledd og bropilarer visuelt i periografikken.
 • Føring av plakk, lommer og mobilitet er likt som før, men det visuelle er endret med tenner og nytt utseende på registrerte lommer.
 • Visning av lommedybder > 3mm er endret, slik at grafikken passerer de nummererte røde linjene fra 4mm og oppover.
 • Vis forskjeller mellom lommedybder på forskjellige datoer er endret ved at forrige registrering er markert som en hvit linje på den blå grafikken som blir registrert på dagen i dag.

 

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016

Stortingets budsjettvedtak for 2016-budsjettet innebærer at honorartakster og refusjoner som hovedregel videreføres i 2016 nominelt uten prisjustering. Følgende takstjusteringer er foretatt som følge av budsjettvedtaket og intensjonene med stønadsordningene:

 • Tannpleiere kan også bruke takst 4 ved fjerning av sutur og takst 801 ved taking av spyttprøve
 • Takstene 201 - 205 er prisjustert
 • Takst 304, takst 604f og takst 806 er nedjustert
 • Bruk av takst 501 er utvidet til 14 ganger
 • Det er gjort justeringer i enkelttakster, blant annet takstene 313, 316, 509-511 og 705

For fullstendig oversikt og detaljer følg linken under:

Har du spørsmål knyttet til nytt regelverk – kontakt HELFO PÅ 815 70 070.

«Fra 1. januar 2014 åpnet HELFO et nytt veiledningssenter for behandlere, apotek, poliklinikker og andre helseaktører. På telefon 815 70 070 kan helseaktører få svar på spørsmål om oppgjør fra folketrygden, takstbruk, refusjonsrett eller lignende.»