Informasjon fra PayEx

KUNDEKUNNSKAP

PayEx arbeider kontinuerlig med å opprettholde beste kvalitet i vår virksomhet. En del av det arbeidet er å tilse at vi oppfyller de juridiske krav som finns i vår bransje. Et slikt krav er Hvitvaskingsloven, som ble innført den 15 april 2009 og sist oppdatert 15 oktober 2018 i Norge, og som skal forhindre at bl.a. kredittselskaper utsettes for hvitvasking og terrorfinansiering. Loven bygger på EU`s fjerde hvitvaskingsdirektiv som gjelder i alle EU land.

Du kan lese mer her >