Opus Systemer avlyser sine kurs frem til fredag 3. april

Usikkerheten om korona-viruset er for tiden svært stor, og vi har derfor funnet det best for alle involverte å avlyse kursene nå. 
Dette gjør vi etter Folkehelseinstituttets anbefalinger, og avlysningen er et forebyggende tiltak for å hindre ytterligere spredning av korona-viruset (covid-19) i store forsamlinger. Avlysninger markeres på våre kurssider og det blir sendt ut beskjed til de påmeldte.

Vi takker for velviljen og beklager de ulempene dette medfører.

_____________________________________________________