SMS tjenester integrert i Opus Dental i samarbeid med Link Mobility og 21'st  Century mobile.

Send inkalling og påminnelse om time via SMS og få ned antall ikke møtt.
Funksjoner per i dag:

  • Sende SMS inkallelse
  • Sende SMS påminnelse
  • Sende "takk for besøket" via SMS
  • Sende generell informasjon til pasientene på SMS
  • Pasienten kan også svare dersom det er aktivert.

Les mer

Kommunikasjon mot Norsk Helsenett (NHN)

Behovet for kommunikasjon og integrasjon er stort innen helsevesenet og etter hvert også for en tannklinikk. Det stilles store krav til raske og trygge dataoverføringer mellom de ulike enheter og derfor skal en i dag kommunisere gjennom Norsk Helsenett. 
Opus dental er godkjent for elektronisk samhandling i henhold til Elin-T fase 1 og 2 og tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhetsnormen.

Les mer

Fakturaløsning for tannleger

Få raskere betalt med komplett fakturaløsning integrert i Opus Dental
CrediCare og Opus Dental har gleden av å introdusere en helt ny og unik fakturaløsning for deg som tannlege. 
Løsningen er integrert i Opus Dental slik at du enkelt kan bestille faktura til dine pasienter kun ved noen tastetrykk.

les mer

CrediCare_Logo_.png

Betalingsløsninger

Både klinikker og forbrukere endrer sine vaner og nye betalingsløsninger blir tilgjengelig på markedet. Opus vil fortløpende inngå samarbeid med aktører som tilbyr disse løsningene når markedet tilsier det. Vi har de seneste årene utvidet vårt samarbeid med flere leverandører og løsninger både på tradisjonelle terminaler, og nye mobile betalingsløsninger.

Les mer