LØST - Feilmelding SMS fra Link Mobility

Denne feilen skal nå være løst. Ta kontakt dersom du fortsatt opplever problemer med SMS

--------------------------------------------------------------

SMS-tjenesten via Link Mobility fungerer ikke for alle som er på Norsk Helsenett. Dette betyr at sms ut og inn fra Opus Dental ikke fungerer somk det skal dersom man benytter kombinasjonen av Link Mobility og Norsk Helsenett. Vi er i tett dialog med vår underleverandør for å identifisere feilen og iverksette tiltak.

Vi vil gå ut med ny informasjon når problemet er løst. Vi beklager for alle ulemper dette medfører.