Kursplan

Opus Systemer avlyser sine kurs på ubestemt tid.

Usikkerheten om korona-viruset er for tiden svært stor, og vi har derfor funnet det best for alle involverte å avlyse kursene nå. 
Dette gjør vi etter Folkehelseinstituttets anbefalinger, og avlysningen er et forebyggende tiltak for å hindre ytterligere spredning av korona-viruset (covid-19) i store forsamlinger. Avlysninger markeres på våre kurssider og det blir sendt ut beskjed til de påmeldte.

Vi takker for velviljen og beklager de ulempene dette medfører.

_______________________________________________________________

For at du skal kunne arbeide effektivt, gir vi deg anledning til å få en mer detaljert innføring i hvordan du kan utnytte de utallige mulighetene programvaren byr på. 
Vi arrangerer felles-/spesial-, grunnkurs- og videregående kurs i bruk av programmet.
Ønsker du et kurs spesielt for din klinikk i våre lokaler, eller på din klinikk, setter vi gjerne opp dette.

Hold deg oppdatert og bestill kurs ved å følge med på denne siden.

OBS: kurs holdt i Opus kurslokaler vil bli gjennomført selv med kun 1 deltaker.

Oversikt over faste kurs vi tilbyr:
#Kurs 1 Grunnkurs i Opus Dental
#Kurs 2 Utvidet opplæring i timebok med pasientoppfølging
#Kurs 3 Effektiv journalføring med tekster og priser
#Kurs 4 Trygderefusjonsføring i Opus Dental
#Kurs 5 Administrasjon og økonomi med rapporter og statistikker
#Kurs 6 Videregående kurs for hele klinikken
#Kurs 7 Opus Ortho (arrangeres etter avtale)
#Kurs 8 Utvidet opplæring i helautomatisk recall