Forsinkelse i behandling - HELFO

VARSEL OM FORSINKELSE FOR ASYNKRONE TJENESTER TJENESTER I PRODUKSJON TORSDAG 13.08.15 kL. 09:00

Beskrivelse:

Vi opplever for tiden forsinkelse for berørte ASYNKRONE tjenester i elektronisk mottak sitt produksjonsmiljø.

Tidsrom:

Fra: Torsdag 13.08.15 Kl. 09:00

Berørte tjenester:

ASYNKRONE TJENESTER
Meldingene blir mottatt , men det vil forekommer forsinkelse i behandling
Sykmelding
EKHO
Dialogmeldinger
Legeerklæring
Individuell refusjon (M2/M12)
HarBorgerFrikortMengde
Abonnementsmeldinger: Elektronisk Fastlegeliste
eResept/Oppgjørskontroll (M18, M22, M23)
Behandlerkrav/oppgjørsmelding
Vederlagstrekk
AltInn

Med vennlig hilsen

Elektronisk Samhandlingsplattform
Elektronisk Samhandling // Forvaltningsseksjonen
Prosjekt- og forvaltningsavdelingen // NAV IKT
: 90 27 87 48 // e-mottak@nav.no