GDPR kommer - Opus Dental er klar!

EU’s forordning for personvern GDPR (The General Data Protection Regulation), blir norsk lov 25. mai 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge og Europa som skal styrke borgernes rettigheter.

Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Det blir nå et lovpålagt krav at internkontrollsystemet skal være dokumentert. Ledelsen må iverksette internkontroll, herunder å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i form av interne styringssystemer.

Pasientjournalsystemet er en liten del av styringssystemene på alle tannklinikker, men du kan være trygg på at Opus Dental etterkommer alle kravene som det eksisterende, og nye regelverk stiller til informasjonssikkerheten for din praksis. lese mer....