Endring av honorar- og refusjonsbeløp

Informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet om: Endring av honorar- og refusjonsbeløp for takst 604f fra 1. februar.

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å gjøre endringer i rundskriv I-2/2014 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 (det gule heftet).
Takst 501 kan nå brukes inntil 12 ganger pr. pasient pr. kalenderår. I tillegg kan taksten benyttes i kombinasjon med takst 502.

For kjeveortopeder blir beløpene som gjelder takst 604f – ekstra arbeidsoperasjon endret. Honorartaksten går ned fra kr 270 til kr 250 og refusjonstaksten har øker fra kr 125 til kr 140.
Nye takstbeløp gjelder for behandling utført fra og med 1.mars  2015.

Som følge av endringene vil Opus komme med ny versjon som vil kunne beregne 604f med korrekt beløp avhengig av om behandlingsdatoen er før eller etter 1.mars. Versjonen vil også inneholde endringen med bruk av takst 501 inntil 12 ganger pr kalenderår.

Til de som ikke får tekniker til å oppdatere versjonen før 1.mars vil vi kunne utstede en fil med oppdaterte takster slik at du får korrekte beløp på takst 604F.

NB! Dersom du kun oppdaterer takstene og ikke versjonen, vil Opus ikke skille beregning av taksten i henhold til behandlingsdato før eller etter 1.mars. Da vil den benytte den nye taksten også dersom du har behov for å korrigere behandling foretatt før 1.mars, med den konsekvens at den nye lavere taksten også da vil bli benyttet ved behandlingsdato før 1.mars.

Hvis du har behov for mer informasjon, kan du ta med HELFO veiledning for helseaktører på telefon 815 70 070.
www.helfo.no/helsepersonell/tannlege-og-tannpleier/.