Konvertere fra et annet journalsystem

Ønsker du å bytte journalsystem til Opus Dental må det gjøres en konvertering. Vi hjelper deg naturligvis igjennom denne prosessen, som har følgende steg: 

 1. Bestill et tilbud på konvertering av oss på Opus Dental.
 2. Bestille dato for konvertering hos oss. Normalt sett trenger vi bestillingen en måned før ønsket konverteringsdato for å planlegge. Ved større konverteringer regner vi et tidsbruk på 3 dager. Vi starter aldri en konvertering på en fredag.
 3. En forutsetning for å kunne holde fristen for levering, er at vi har fått databasen fra tidligere programleverandør før konverteringsdato.
 4. Kontakt din teknikker. Gi beskjed til din lokale IT-teknikker om hva som er på gang og når konverteringen skal gjennomføres. Sertifiserte Opus Teknikere finner du her
 5. Bestill en eksport fil for konvertering av din tidligere programleverandør. Si ifra til din tidligere programleverandør om dato og tidspunkt for når vi på Opus Dental må ha databasen. Vær ute i god tid for å gjøre det enklest mulig for leverandøren.
 6. Bestill ny leverandør av link for elektroniske meldinger (Visma) Alle behandlinger må avsluttes i tidligere journalsystem. Det innebærer at det tidligere systemet må være aktivt til etter konverteringen.
 7. Gjennomgang av hardware og logistikk Ca. to uker før konverteringen bør din lokale tekniker kontakte Opus Dental for å sikre status på datamaskiner og server. Opus Dental fungerer i de fleste miljøer men en konvertering kan være årsak til at man må vurdere oppgradering av maskinvare.  
 8. Opus Dental installeres på klinikken. Levering av startpakke skjer rundt en uke før konvertering. Opus Dental installeres med fordel av din lokale tekniker, i samråd med vår tekniske support.
 9. Konvertering og levering av konvertert database. Etter to til tre dager leveres den konverterte databasen. Hver konvertering er unik og det er derfor vanskelig å angi eksakt tidspunkt for levering.
 10. Godkjenning av levert database. Før behandlere kan bruke Opus, må arbeidet godkjennes av bestiller. Bestiller får et kontrollskjema, med punkter som må testes før basen tas i bruk.
 11. Start av Opus DentalOpus Dental er et kraftfullt og fleksibelt system som kan tilpasses dine rutiner på klinikken. Det finnes rettigheter, innlogginger, timebokinnstillinger, skjemaer, prislister og forhåndslagrede journaltekster. Trenger du hjelp, kan du booke kurs via vår support. Dette faktureres, men gjør det lettere å komme i gang med nytt program. Se også våre online kurs på www.opusacademy.no, studer nå du har tid, alt du trenger er tilgang til internett.