Programsupport

Patientens högkostnadsskydd stämmer inte överens med beloppen hos Försäkringskassan, hur kan jag rätta till det?

Om beloppet i journalen är högre än hos Försäkringskassan är det ofta ett eller flera extra ingående högkostnadsskydd som registrerats. Jämför journalen med Försäkringskassan genom att klicka på Uppdatera från FK under FK-knappen uppe till höger. Leta efter rader med ingående högkostnadsskydd i journalen. Ta bort felaktiga rader och beloppen justeras.>

En ersättningsbegäran har avslagits och fått status ”Fel” i listan FK Skicka/ta emot, hur gör jag nu?

Det beror på. Finns det ett Claim-ID på ersättningsbegäran kan du återföra den genom att högerklicka på raden och välja Återför ersättningsbegäran. Alla åtgärder som ingår i ersättningsbegäran ställs om till 100 % patient. Det begärda beloppet läggs som skuld på patienten. Gå in i patientjournalen och rabattera ev patienten. Finns det inget Claim-ID har någonting gått snett i kommunikationen med Försäkringskassan. Kontakta oss så hjälper vi dig

Hur skickar jag filer till Försäkringskassan vid efterhandskontroll/förhandsprövning?

Skapa först en journalutskrift för efterhandskontroll, den lägger sig som en grön rad i journalen. Gå sedan till Ekonomi > FK Skicka/ta emot och bocka i Efterhandskontroller. Klicka Välj. Högerklicka på raden och välj Visa efterhandskontroll. Här kan du bifoga filer och sedan skicka hela underlaget till Försäkringskassan. 

Hur registreras en pensionär med svenskt personnummer som bor utomlands?

Registrera patientuppgifterna som vanligt i registerkortet. Lägg till vilket land patienten bor i och skriv patientens personnummer i fältet för Eurocertifikatnummer, tolv siffror utan mellanslag eller streck.

Hur ställer jag in automatiska kallelser i Opus Dental?

Först måste det finnas schemalagd tid för revisionspatienter på behandlaren. Gå sedan till Listor – Reg patient/revision och sök fram dina revisionspatienter. Klicka på knappen Automatisk kallelse och välj period som patienterna ska bokas in. Klicka OK så bokas patienterna in i tidboken. Läs mer om schemaläggning och automatisk kallelse i manualen i Opus Dental! 

Jag vill återföra ett ärende som är under manuell hantering, hur gör jag?

Det går inte att återföra ett ärende som är under manuell hantering. Kontakta i så fall Försäkringskassan för att avbryta ärendet där.

Teknisk support

Varför får jag varning om att det saknas back-up när jag startar Opus Dental?

Detta inträffar oftast på måndag morgon, om servern har varit avstängd över helgen. Normalt sett går backupen igång av sig själv. Du kan kontrollera efter en timme genom att klicka på Hjälpmenyn i Opus och välja ”Om opusdental”. Längst ned till vänster står det när senaste backupen togs.

Jag har en ny licensfil, hur registrerar jag den i Opus Dental?

Se till att du har SQL-serveradministrationslösenordet (sa) till hands! Spara ned licensfilen som du fick bifogad per e-post från oss, så att den ligger på skrivbordet på datorn. Vid inloggningsrutan i Opus, klicka på knappen Alternativ och markera rutan Uppdatera licens. Fyll i SQL-serveradminlösenordet (sa), leta fram filen på skrivbordet och klicka Öppna. Meddelandet ”Licensen blev lyckat importerad”, skall då dyka upp. Licens kan läggas in från vilken dator som helst, förslagsvis från den dator med tillgång till din e-post. Starta om Opus på alla datorer när du lagt in licensfilen.

Hur uppdaterar jag till senaste versionen av Opus Dental?

Vid uppdatering ska Opus vara stängt på samtliga datorer. Du skall vara inloggad som lokal administratör på varje dator du skall installera/uppdatera på. Gå in på Opus Dentals hemsida och spara ner senaste versionen på datorns hårddisk. Sedan installerar du genom att dubbelklicka på den nedsparade filen. Gör om samma sak på samtliga datorer INNAN du startar Opus igen. När alla datorerna har den senaste versionen kan du öppna Opus Dental igen. På den första dator du startar Opus på får du upp meddelandet ”Vill du uppadatera databasen?” När du svarar Ja på den frågan för du i nästa steg uppge SQL-serveradministratörens (sa) lösenord. När du gjort det uppdateras databasen och du kan sedan starta resterande datorer.

Varför kommer jag inte åt databasen?

Windowsbrandväggen på servern kan vara igång. Om man inte manuellt har öppnat för de portar som SQL-server använder så blir åtkomst till databasen blockerad. Åtgärden är att att stänga Windowsbrandväggen på servern. Alternativt låta din tekniker öppna speciellt för de portar som SQL-servern använder sig av. Ett vanligt problem kan också vara att ditt antivirusprogram blockerar in- och utgående trafik för Opusprogrammet. Kontrollera antivirusprogrammets konfiguration. Annnan vanlig orsak till åtkomstproblem kan vara att servern saknar ett fast IP-nummer. SQL-server kräver ett fast IP-nummer. Ytterligare orsaker kan vara fel på hårdvara, router, switch, nätverkskort kablage o dyl. Kontakta din lokala IT-tekniker.