Ny versjon av Opus Dental for 2018

Ny versjon av Opus Dental 7.1.414

Alle registerte kunder og teknikere hos Opus skal nå ha motta en e-post med link til den oppdaterte programvaren sammen med relevant informasjon. Dersom du av en eller annen grunn ikke mottar denne e-posten kan det skyldes blant annet følgende:

 • Du står ikke registert med din aktive e-postadresse i våre registre.
 • At vår e-post havner i spam/uønsket mappe (sjekk i din e-postleser).
 • Noen e-post systemer stopper e-post med vedlegg og linker
 • Sjekk evt. om din tekniker har mottatt informasjonen

Dersom du ikke har mottatt nødvendig informasjon innen 2. januar 2018, sjekk med din tekniker eller kontakt oss på support@opusdental.com.


Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018

De viktigste endringer gjeldende fra 1. januar 2018:

 • Endringer i regelverket
  • Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 4 (s. 8-9), § 1 pkt. 7c (s. 10) og § 1 pkt. 8, b7 (s 11) er justert.
  • Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 14 (s.14-15) er presisert:  Helfo har gjort en bred analyse og analysen viser at det er innsendt krav for behandlinger som ikke er i samsvar med vilkårene for stønad etter § 1 pkt. 14. For å gjøre stønadsordningen mer forutsigbar for pasientene og for tannlegene, er det gjort presiseringer i vilkårene for stønad. Presiseringene vil også forenkle Helfo sine kontroller av innsendte krav.
  • Det er gjort endringer i merknadene til takst 9.
  • Tidsangivelsene i takstene 604a - 604d er fjernet.
 • Justeringer av takster mv
  • Takstene 304 og 308 er nedjustert.
  • Takstene 421 og 422 er nedjustert.
  • Takstene 702 og 703 er nedjustert.
  • De øvrige takstene er i hovedsak prisjustert med om lag 1,7 prosent.

Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon, eller til Helfo veiledning for helseaktører, telefon 815 70 070.


 Åpningstider ved nyttår!

 • Nyttårsaften fra 10.00 til 14.00
 • 1. nyttårsdag fra 12.00 til 16.00

MERK: Supportvakten er kun forbeholdt henvendelser relatert til installasjon og igangkjøring av ny versjon. For alle andre henvendelser henviser vi til normal åpningstid eller ved benytte vårt kontaktskjema.
Vanlige support fra tirsdag 2. januar.

Da takker vi for året som har gått og ser frem til fortsatt godt samarbeid i det nye året.