Informasjon om ny tjenesteportal for innsending av behandlerkrav til Helfo

Se forøvrig www.helfo.no

"Dersom du har EPJ, men ikkje er på Helsenettet

Du som tidlegare har lasta ned refusjonskrav frå EPJ (elektronisk pasientjournal) til minnepinne eller CD/DVD og sendt dette til Helfo, kan nå laste opp refusjonskravet ditt direkte i tjenesteportalen for helseaktørar. Du slepp å bruke samlerekning. Kravet blir automatisk behandla, og utbetalinga kjem raskare på konto. Den nye tenesta er no tilgjengeleg via https://internett-portal.helsedirektoratet.no."

OBS! Denne måten å sende inn dine behandlerkrav på krever ingen endinger i Opus! Det er kun dersom du skal sende inn kravene digitalt via Norsk Helsenett, eller at du ønsker å ta i bruk øvrige dialogmeldinger, at du trenger å involvere Opus for bestilling av Vismalink, BuyPass virksomhetsertifikat og smartkort.

Dersom du skal fortsette å bruke, eller har til hensikt å bruke noen av tjenestene i listen under, krever det VismaLink, Buypass virksomhetssertifikat og smartkort. Dersom du sier opp Vismalink og Norsk Helsenett nå, og ønsker å ta i bruk noen av disse, eller nye tjenester senere, vil dette kreve en ny bestilling og nye installasjoner med tilhørende kostnader. Her er en oversikt over eksisterende og planlagte tjenester som vil kreve VismaLink og/eller NHN:

 • Behandlerkrav - Elin-T fase 1 (direkteoppgjør HELFO)
 • Elektroniske henvisning - Elin-T fase 2
 • Elektroniske epikrise - Elin-T fase 2
 • Sikker dialog - Elin-T fase 2
 • Elektronisk sykemelding
 • E-resept
 • Folkeregisteroppslag via NHN

(Listen er ikke utømmelig og kan endre seg uten varsel)

Har du spørsmål om hvilke regler som gjelder for bruk av portalen, ta kontakt med Helfo og Norsk helsenett så du unngår potensielle merkostnader senere.


 

Kommunikasjon mot Norsk Helsenett (NHN)

Behovet for kommunikasjon og integrasjon er stort innen helsevesenet og etter hvert også for en tannklinikk. Det stilles store krav til raske og trygge dataoverføringer mellom de ulike enheter og derfor skal en i dag kommunisere gjennom Norsk Helsenett.
Opus dental er godkjent for elektronisk samhandling i henhold til Elin-T fase 1 og 2 og tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhetsnormen.

Dialoger som er tilgjengelig er:

 • Behandlerkrav - Elin-T fase 1 (direkteoppgjør HELFO)
 • Henvisning - Elin-T fase 2
 • Epikrise - Elin-T fase 2
 • Dialog - Elin-T fase 2

Hva trenger jeg?

Norsk Helsenett bestilles direkte hos dem. Bestillingsskjema finner du på www.nhn.no
HELFO
Opplysningsskjema for privatpraktiserende tannleger og tannpleiere med direkte oppgjør


For å kunne benytte elektronisk samhandling må du i tillegg bestille:

 • Opus Samhandling Link (Visma)
 • Buypass Access Enterprise
 • Buypass smartkort og kortleser
 • Buypass Virksomhetssertifikat

Alt dette kan bestilles fra oss, og du finner bestillingsskjema lengre ned på denne siden.

For informasjon besøk Norsk Tannlegeforening sine sider.

Slik bestiller du:

Bestillingsskjema for Visma samhandling via NHN:

Bestillingsskjema Elin-T fase 2 for klinikker som har Vismalink og NHN
Bestillingsskjema Elin-T fase 1 og 2 for klinikker som ikke har Vismalink og NHN

Vær nøye med at informasjon du gir om organisasjonsnummer, organiasasjonsnavn og signaturberettiget (prokura) etc. stemmer overens med firmaattesten. Signer alle skjemaer før innsending.

På skjema Buypass Smartkort (personlig sertifikat) er det veldig viktig at din private adresse blir brukt.
Dette skyldes at Buypass benytter Postens PUM-tjeneste når de sender smartkortet. Tjenesten krever privatadresse. Man kan ikke benytte firmaadresse til utlevering.
Utlevering skjer ved at personen får hentemelding til sin private adresse. Du må personlig hente ut sendingen (smartkortet) innen 2 uker mot fremvisning av gyldig legitimasjon.

Adresseregisteret - Norsk Helsenett

Bestill elektronisk samhandling

Er du kunde av Opus kan du bestill produktet ved å klikke på knappen under.

Bestill