Kommunikasjon mot Norsk Helsenett (NHN)

Behovet for kommunikasjon og integrasjon er stort innen helsevesenet og etter hvert også for en tannklinikk. Det stilles store krav til raske og trygge dataoverføringer mellom de ulike enheter og derfor skal en i dag kommunisere gjennom Norsk Helsenett.
Opus dental er godkjent for elektronisk samhandling i henhold til Elin-T fase 1 og 2 og tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhetsnormen.

Dialoger som er tilgjengelig er:

  • Behandlerkrav - Elin-T fase 1 (direkteoppgjør HELFO)
  • Henvisning - Elin-T fase 2
  • Epikrise - Elin-T fase 2
  • Dialog - Elin-T fase 2

Hva trenger jeg?

Norsk Helsenett bestilles direkte hos dem. Bestillingsskjema finner du på www.nhn.no
HELFO
Opplysningsskjema for privatpraktiserende tannleger og tannpleiere med direkte oppgjør


For å kunne benytte elektronisk samhandling må du i tillegg bestille:

  • Opus Samhandling Link (Visma)
  • Buypass Access Enterprise
  • Buypass smartkort og kortleser
  • Buypass Virksomhetssertifikat

Alt dette kan bestilles fra oss, og du finner bestillingsskjema lengre ned på denne siden.

For informasjon besøk Norsk Tannlegeforening sine sider.

Slik bestiller du:

Bestillingsskjema for Visma samhandling via NHN:

Bestillingsskjema Elin-T fase 2 for klinikker som har Vismalink og NHN
Bestillingsskjema Elin-T fase 1 og 2 for klinikker som ikke har Vismalink og NHN

Vær nøye med at informasjon du gir om organisasjonsnummer, organiasasjonsnavn og signaturberettiget (prokura) etc. stemmer overens med firmaattesten. Signer alle skjemaer før innsending.

På skjema Buypass Smartkort (personlig sertifikat) er det veldig viktig at din private adresse blir brukt.
Dette skyldes at Buypass benytter Postens PUM-tjeneste når de sender smartkortet. Tjenesten krever privatadresse. Man kan ikke benytte firmaadresse til utlevering.
Utlevering skjer ved at personen får hentemelding til sin private adresse. Du må personlig hente ut sendingen (smartkortet) innen 2 uker mot fremvisning av gyldig legitimasjon.

Adresseregisteret - Norsk Helsenett

Bestill elektronisk samhandling

Er du kunde av Opus kan du bestill produktet ved å klikke på knappen under.

Bestill