Opus Systemer har en egne avdelinger for programsupport, teknisk support, iCount og administrasjon. Som bruker er du sikret den veiledningen du  trenger dersom du står fast.
Supportavdelingen har ansatte med både dental, økonomisk og teknisk erfaring.  Dette sikrer deg som bruker profesjonell hjelp.
Du kan melde inn dine saker enten via telefon eller e-post.

Kontaktskjema support

An error has occurred while getting captcha image