Ny versjon 7.1.589

En ny versjon av Opus Dental er nå klar til nedlasting. Se endringslisten for en komplett oversikt over alle endringer og forbedringer.

Endringer og nyheter

Øvrig

  • Nå er margen på kostnadsoverslaget korrigert slik at den ikke kutter deler av øresbeløpet.
  • Nå vil knappen for oppdatering fra Folkeregisteret være tilgjengelig i personaliakortet i privat versjon.

Elektronisk meldingsutveksling:

  • Nå vil man kunne sende elektroniske meldinger (henvisninger, epikriser og dialoger) internt da ny messagetool dll er lagt til i installasjonsmappen for Opus Message service.

Offentlig:

  • Nå beregnes 23-26 åringer med i timestatistikken fra og med 01.01.23.
  • Nå beregnes ikke 23-26 åringer i tannhelsestatistikken før 01.01.23.
  • Nå kommer 23-26 åringer med i tannhelsegruppe G i arkivspørringen.

NY kursplan for våren 2023

NY kursplan for våren

I tillegg til kurs i våre egne lokaler, arrangerer vi også kurs i Bodø, Tromsø, Stavanger, Bergen, Trondheim og Fagernes.
Finn kurs i nærheten av deg og meld deg på i dag.

Har du egne behov og ønsker for kurs på klinikk, er det bare å ta kontakt med oss så skreddersyr vi et opplegg kun for deg!

Mange av våre kursdeltagere gir meget gode tilbakemeldinger og sier at «dette kurset skulle vi gått på for lenge siden».

Benytt knappen under for å komme til våre kurssider for mer informasjon, komplett kursplan og påmelding.

Har du spørsmål så ta kontakt oss.

Hilsen
Kursansvarlig:
Odd Thomas Hansen
Tel: 66 77 60 40
E-post: kurs@opusdental.com

Kurseksempler:

Utvidet opplæring i timebok med pasientoppfølging

7. mars 2023 kl. 09:00-15:00
Opus Systemer AS - Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad - Asker
___________________________

Utvidet opplæring i timebok med pasientoppfølging

9. mars 2023 kl. 15:00-21:00
Opus Systemer AS - Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad - Asker
___________________________

Effektiv journalføring med priser og HELFO

21. mars 2023 kl. 09:00-15:00
Opus Systemer AS - Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad - Asker
 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Helsedirektoratet har inngått avtale med Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om å håndtere utbetaling av honorar for utskrift av pasientjournal. Nærmere informasjon om betaling for dokumenter i pasientskadesaker finnes her: https://www.npe.no/no/Helsepersonell/behandling-av-pasientskadesaker/Opplysninger-fra-behandlingssted/.

Ny takst Npe1 er gyldig fra 1. mars og kan brukes til å få utbetalt honorar for oversendelse av pasientjournal til NPE. Ved å bruke ny takst slipper man å sende faktura til NPE for å få honorar. Merk at taksten ikke kan kombineres med andre takster. Ved bruk av taksten må NPEs saksnummer oppgis i merknadsfeltet i filformatet med årstall og saksnummer eks. slik 2023/12443. Merk også at NPE kun gir honorar for helsepersonell som driver privat praksis og som det ikke er klaget på i den aktuelle saken. Taksten kan dermed ikke brukes for fastlønnet fastlege, kommunal legevakt, kommunal fysioterapi og fylkeskommunal tannlege.

Vi vil med bakgrunn i dette gjøre nødvendige tilpasninger i Opus Dental som vil bli tilgjengelig i neste versjon, alle vil bli informert når denne versjonen blir tilgjengelig. Dersom det er behov for å utløse denne taksten før løsningen er implementert i Opus Dental, må det gjøres manuelt ved å sende faktura til NPE som i dag.

Persontjenesten:

Oppdater pasientinformasjon i Opus Dental direkte fra Folkeregisteret (Persontjenesten). Dette gjør man gjennom en knapp i personaliakortet til pasienten så lenge fullt personnummer er oppført. Dette gjelder både offentlig og privat versjon av Opus. Se egen veiledning for oppsett og bruk via lenken under.

Elektronisk resept (E-resept)

Opus er det eneste journalsystemet for tannleger med integrert e-resept via Forskrivningsmodulen, koblet direkte til Reseptformidleren. E-resept integrert i Opus gir deg tilgang til pasientens legemidler i bruk (LIB), CAVE og Felleskatalogen for å nevne noe.

Med Opus sin integrasjon til Forskrivningsmodulen, kan pasienten ta ut sin medisin på et fritt valgt apotek uten å ta med noe annet enn legitimasjon.

Dette må ikke forveksles med løsninger der manuelle resepter sendes til pasientens Digipost. Pasienten må med en slik løsning skrive ut, og levere resepten på apoteket på gamlemåten!