Ny versjon 7.1.618

En ny versjon av Opus Dental er nå klar til nedlasting. Se endringslisten for en komplett oversikt over alle endringer og forbedringer.


Endringer og nyheter

Denne versjonen inneholder en rekke forbedringer og endringer. Vi anbefaler at alle til enhver tid benytter siste versjon av Opus Dental og tilhørende programvare.
For en fullstendig oversikt over alle endringer og forbedringer, se vedlagt endringsliste.

VIKTIG: Når det gjelder nyheten elektronisk helseskjema og ankomstregistrerer, så er dette nye tjenester som krever en oppdatert OpusOnlineClient. Vi vil sende ut et eget nyhetsbrev så snart OpusOnlineClient er klar, slik at disse nye tjenestene kan tas i bruk.

Dersom du ikke har mottar dette nyhetsbrevet så kan dette bety at:

  • Du står ikke registert med din aktive e-postadresse i våre registre.
  • At vår e-post havner i spam/uønsket mappe (sjekk i din e-postleser).
  • Noen e-post systemer stopper e-post med vedlegg og linker.
  • Sjekk evt. om din tekniker har mottatt informasjonen.