Ny versjon av Opus med tillegg

Vi jobber fortløpende med å forbedre Opus Dental og lanserer i denne sammenheng en ny versjon som det er viktige at alle tar i bruk. Vi anbefaler derfor at alle oppdaterer til denne nye versjonen å raskt som mulig. Se endringslisten for en oversikt over endringer og nyheter som er utført.