Ny versjon av Opus med tillegg

Vi viser til informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet om endring av honorar- og refusjonsbeløp for takst 604f med virkning fra 1. mars 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å gjøre endringer i rundskriv I-2/2014 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 (det gule heftet).

Takst 604f
For kjeveortopeder blir beløpene som gjelder takst 604f – ekstra arbeidsoperasjon endret. Honorartaksten går ned fra kr 270 til kr 250, og refusjonstaksten øker fra kr 125 til kr 140.
Nye takstbeløp gjelder for behandling utført fra og med 1.mars 2015.

Takst 501
Takst 501 kan nå brukes inntil 12 ganger pr. pasient pr. kalenderår. I tillegg kan taksten benyttes i kombinasjon med takst 502.

Oppdatert versjon av Opus Dental med nye takster
Som følge av endringene har Opus laget en ny versjon av Opus Dental og OpusMessageService.

NB! Husk at hver gang du oppdaterer Opus til en nyere versjon, må også tilhørende OpusMessageService oppdateres med tilsvarende versjon som Opus Dental på server/hovedmaskin.

Den nye versjonen av Opus vil beregne 604f med korrekt beløp, avhengig av om behandlingsdatoen er før eller etter 1. mars. Versjonen inneholder også endringen med bruk av takst 501 inntil 12 ganger pr. kalenderår, mot 8 som tidligere.

I tillegg til nevnte endringer, innheholder denne nye versjonen en rekke forbedringer i andre deler av programmet som for eksempel nytt postadresseregister. Vi anbefaler at din klinikk oppdaterer Opus til denne versjonen slik at du automatisk får oppdatert til nye trygdetakster og postadresseregisteret.

Dersom du mot formodning ikke får tekniker til å oppdatere versjonen før 1.mars, har vi laget en nødløsning med en supplyfil som du manuelt kan oppdatere dine takster slik at du får korrekte beløp på takst 604F på nye føringer etter 1. mars. Du må ikke utføre denne oppdatering før 1. mars. Supplyfilen inneholder også nytt postadresseregister, så vi anbefaler at du også oppdaterer disse.

NB! Dersom du kun oppdaterer takstene og ikke versjonen, vil Opus ikke skille på beregning av taksten i henhold til behandlingsdato før eller etter 1.mars. Da vil den benytte den nye taksten også dersom du har behov for å korrigere behandling foretatt før 1.mars, med den konsekvens at den nye lavere taksten også da vil bli benyttet ved behandlingsdato før 1.mars. Helfo vil etter 1. mars avvise alle føringer av 604f med gammel takst og behandlingsdato etter 1. mars.

Hvis du har behov for mer informasjon, kan du ta med HELFO veiledning for helseaktører på telefon 815 70 070. 
www.helfo.no/helsepersonell/tannlege-og-tannpleier/.

Alle kunder av Opus skal ha mottatt en e-post med nedlastningslinker i henhold til teksten over. Dersom du ikke har mottatt denne utsendelsen kontakt oss via denne linken.