Artikkel fra Tannlegetidende.no

Det er for tiden stort fokus på elektronisk samhandling, og mange nye klinikker velger å ta dette i bruk på sin klinikk. Det er dog en tjeneste som fortsatt ikke er aktiv, nemlig e-resept. Les mer i denne gode artikkelen på http://www.tannlegetidende.no/i/2015/2/d2e4767