Ny versjon 7.1.605

Ny versjon - Opus Dental 7.1.605

En ny versjon av Opus Dental er nå klar til nedlasting. Se endringslisten for en komplett oversikt over alle endringer og forbedringer.


Endringer og nyheter

 • Nytt: Nå finnes det en mulighet for å slå av synkroniseringen slik at behandlingstidspunktet ikke knyttes opp mot nærmeste timeavtale bakover i tid fra maskindato og klokkeslett, når det er trygd koblet til journallinjen.
  Ved å deaktivere funksjonen som synkroniserer behandlingstidspunkt mot timeavtalen, vil systemet tildele behandlingstidspunkt på nåværende tidspunkt etter systemklokka. Det vil si at behandlingstidspunktet ikke settes etter timeavtalen slik det er i dag. Du som behandler er selv ansvarlig for at behandlingstidspunktet er i overenstemmelse med timeavtalen oppsatt på pasienten i timeboken.
   
 • Nytt: Det finnes nå egne felter for oppsett av proxy-innstillinger under e-post oppsettet.
   
 • Nytt: Det er nå kommet et nytt felt som viser hvilke firma/klinikk/avdeling timeavtalen er satt opp til under pasientens timeavtaler.
   
 • Nytt: Nå vil det vises hvilke firma/klinikk/avdeling timeavtalen er satt opp til på timeavtalen.


Viktig informasjon om e-resept

Vi registrerer at det er aktører som feilaktig påstår at de er først, og eneste som kan tilby e-resept til tannhelsen. Dette stemmer ikke!

Opus har allerede gjennom 3 år, som eneste godkjente journalsystem for tannhelsen, levert en sømløs kobling til e-resept med direkte tilgang til pasientens legemidler i bruk (LIB), CAVE og «felleskatalogen» (FASS), bare for å nevne noe.

I tillegg er vi er allerede i prosess for godkjenning mot Sentral forskrivningsmodul (SFM) og vil trolig ha den klar for utrulling i desember 2023.

Det er viktig for Opus å fremstå forutsigbar og troverdig ovenfor våre kunder, og ser det derfor nødvendig å rette opp i misforståelser og feilinformasjon.

For mer informasjon, se våre nettsider www.opusdental.com/no/e-resept eller kontakt oss for informasjon og dokumentasjon.