Ny versjon 7.1.621

En ny versjon av Opus Dental er nå klar til nedlasting. Se endringslisten for en komplett oversikt over alle endringer og forbedringer.
All programvare og manualer kan lastes ned fra knappene nederst i dette nyhetsbrevet.

Økonomi:

 • Nytt: Innbetalingsoversikten har nå fått egen kolonne for hygiene.

Journal:

 • Nytt: Nå er det mulig å låse feltet beløp i ny journalregistrering, dette styres fra tilgangssystemet.
 • Nytt: Nå er det mulig å låse slik at man ikke kan velge/endre prisliste i ny journalregistrering, dette styres av tilgangssystemet.

Øvrig:

 • Nytt: Nå kommer klinikk/regnskap med på pasientutskriften over timeavtalene slik at det synes hvor man skal i tillegg til behandler (15218).
 • Nytt: Når helsekjema blir oppdatert via Patient Connect vil det stå at ITB har oppdatert helseskjema (16903).

Persontjenesten:

 • Nytt: Nå vil oppdatering av pasienter fra Persontjenesten komme med små bokstaver foruten om første bokstav eller bokstav etter mellomrom.
 • Nytt: Det er nå implementert flere valideringskriterier for å synkronisere pasienten opp mot eksisterende database. Valideringsreglene er slik:
  • Oppdater personalia automatisk dersom det finnes en pasient med matchende fødselsdato og personnummer.
  • Oppdater personalia automatisk dersom det finnes en pasient med samme fornavn, etternavn, fødselsdato, adresse1 og postnummer.
I tillegg vil det være valideringsregler som vil legge pasienten under ikke behandlede som så må håndteres manuelt på disse kriteriene:
 • Fornavn, etternavn og fødselsdato.
 • Fødselsdato, Adresse 1 og Postnr.
Hent ny versjon Opus