Nytt regelverk for kassasystem - hva gjelder for dere og Opus Dental?

Vi har mottatt en del henvendelser angående ny kassasystemlov fra 01.01.17 med siste frist 01.01.19. Under redegjør vi kort for dette regelverket, og hvilke unntak som kommer til anvendelse for oss.

Krav til kassasystem:

Fra 1. januar 2017 ble det innført nye krav til kassasystemer. Fra dette tidspunktet kan leverandører av kassasystemer kun selge systemer som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. På Skatteetatens nettsider finner du en fortløpende oppdatert oversikt over kassasystemer med produkterklæring. Brukerne av systemene har fått en overgangsperiode til å ta i bruk i godkjente kassasystemer, men fra 1. januar 2019 må i utgangspunktet alle bokføringspliktige registrere alt kontantsalg i et produkterklært kassasystem. Men, ingen regel uten unntak:

Kontantfaktura – nytt unntak

Det innføres et nytt unntak fra registrering i kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) som tilfredsstiller alle kravene til et salgsdokument i bokføringsforskriften. Det innebærer blant annet at salgsdokumentet skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer og at alle kundene skal angis med navn, og adresse eller organisasjonsnummer. Dette er ivaretatt i Opus Dental. Skattedirektoratet har imidlertid foreslått at unntaket bare skal gjelde for bokføringspliktige som omfattes av merverdiavgiftsloven § 3-2, dvs. de som driver helserelaterte tjenester, som leger, tannleger, fysioterapeuter mv.

Prinsipputtalelse - Bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem

Mer om kassasystemloven