Spørsmål og svar - frikort egenandelstak 2 og ny versjon

Her vil vi publisere spørsmål og svar angående årets nye versjon. Dersom du ikke finner svaret på ditt spørsmål her, ber vi deg sende oss en forespørsel via vårt kontaktskjema. Du kan naturligvis også ringe oss, men vår erfaring er at det kan oppstå noe ventetid på telefon spesielt første del av januar.

 

  • Må jeg installere begge versjonene dere kommer med?
    • Ja - den første ivaretar det nye trygdesystemet og den andre inneholder en spesialtilpassning for innrapportering av egenandel tak 2.
  • Kan jeg sende inn behandlerkrav til Helfo før begge oppdateringene er installert?
    • Ja så lenge du har installert første oppdatering med nytt trygdesystem for 2017, er det bare å sende inn som vanlig.
  • Må jeg nå inn på Norsk Helsenett for å rapportere inn egenandelstak 2?
    • Ja - med mindre du som behandler faller inn under ett av unntakene i forskriften så tolker vi det slik. Les mer her
  • Hvordan bestiller jeg Norsk Helsenett?

Flere spørsmål og svar bli publisert etterhvert som de dukker opp.

Nyttige linker:

Anbefalt hardware/software
Endre regnskapsår
Opprett ny prisliste