20.11.2023

Vi stenger support kl. 15.00 tirsdag 21. november grunnet internmøte.

10.11.2023

NHN legger ned epost funksjonalitet.

I samband med at NHN har lagt ned sin mailserver, har det også blitt innført begrensninger som medfører at e-post basert på smtp, som kreves i Opus, ikke lenger er mulig. Konsekvensen av dette er at det ikke lenger er mulig å sende e-post fra Opus Dental.

Opus er i dialog med NHN for å finne en løsning på problemet.

13.04.2023

Feil på tjenester

Samtlige feil er nå rettet.

13.04.2023

Feil på tjenester

Vi opplever for tiden driftsproblemer med noen av våre tjenester. Feilen er identifisert og utbedring er iverksatt. 

Berørte tjenester er:

 • E-timebok
  • Kunder får ikke tilgang til tjenesten og kobling mot klinikkens database er brutt.
 • Overføring til Front Payment
  • Det kan faktureres som normalt, og fordringene vil overføres når tjenesten igjen er operativ.

08.02.2022

Endring av tekst behandlingsform 8b10 i kjeveortopedisk journal i versjon 7.1.562

1 april 2021 ble teksten på behandlingsform 8b10 gjort om fra Agenesi av enkelttenner i sidesegmentene (dersom luker lukkes) og hypoplastisk molar til Agenesi av enkelttenner i sidesegmentene (dersom luker lukkes) og/eller hypoplastisk molar. Denne teksten er korrigert i Opus. 

Man vil nå oppleve at når man velger behandlingsform 8b10 i kjeveortopedisk journal så får man valgt denne behandlingsformen, men den vil ikke lagre seg. Dette betyr at behandlingsformen ikke lagres i feltet «behandlingsform». Når man da kommer inn på T-knappen for å overføre oppgjøret på pasienten, vil behandlingsformfeltet i T-knappen stå tomt.

For å kunne overføre oppgjøret må man da velge behandlingsform på nytt. Dette vil gjelde ved hvert nye oppgjør som skal overføres inntil dette er rettet i ny versjon av Opus. Behandlingsformen vil komme korrekt med i XML filen, så man kan sende inn samleregningen til Helfo uten at dette blir et problem. Dersom man henter oppgjøret fra den lilla linjen i journalen, vil heller ikke behandlingsform fremkomme her.

Det er ingen andre behandlingsformer som har denne utfordringen. Opus vil ta sikte på å rette dette i neste versjon. Inntil da må man velge behandlingsform hver gang man overfører et nytt oppgjør med behandlingsform 8b10.

Vi beklager det ekstraarbeidet dette medfører.

Varsel om at timeavtalen ikke har passert ved føring av trygd på trygdeåret 2021

Når man velger trygdesystem 2021, og fører med trygd og pasienten har en timeavtale tidligere i 2021, kommer denne meldingen når man skal legge til journallinjen:

Det kan variere om meldingen kommer eller ikke fra base til base.

Vi kommer til å endre dette slik at det blir behandlingsdatoen som sjekker opp mot timeavtalene, og ikke maskindatoen som sjekker opp mot timeavtalene.

Skanning av kun 1 side

Når man skanner et dokument på flere enn 1 side vil det i enkelte tilfeller være side 1 som blir lagret. Dette gjelder kun skrivere som bruker Twain driver.

Kostnadsoverslag liggende

Krav til salgsdokumentasjon i bokføringsloven gjør at vi må ha med mva. spesifisert på kostnadsoverslaget. Det er derfor lagt til nye kolonner for å etterkomme dette kravet: Mva.-sats /mva. /honorar ekskl. mva. /honorar inkl. mva. Dette er årsaken til at dette nå kommer i liggende format. Opus vil se på løsninger for å få kostnadsoverslaget inn i et stående format.

Flettefelt foresatt dokumenthåndteringsystemet

Når man bruker flettefeltene foresatt faktura blir ikke informasjonen flettet og flettefeltene vises på utskriften som flettefelt.

Oppdatering av Opus Messages Services (OMS)

Det har vært et problem med at Apprec på Helfo-oppgjør ikke kommer inn i Opus. Det har manglet en fil i installasjonspakken som gjør at feilen oppstår. En ny versjon av OMS har ligget tilgjengelig for nedlasting på våre nettsider siden 14.01.22. Har du lastet ned og installert OMS etter 14.01.22, så har du mottatt rettet versjon allerede. Har du installert Opus Messages Service før 14.01.22, må du laste ned og installere OMS på nytt. www.opusdental.com/no/nedlastinger

Informasjon om trygderegelendring fra 01.03.22

Oppdatering av Kjeveortopedi-takster fra 01.03.22

Fra 01.03.22 planlegges det fra Helfo å innføre nye takster. De nye takstene vil erstatte eksisterende 600-takster. Det er kun takstgruppe G* Kjeveortopedisk behandling (600-takstene) det gjøres noe med:

 • alle de gamle 600-takstene erstattes med nye
 • eneste endring fra dagens regelverk gitt i rundskrivet punkt 8, er for undersøkelse før oppstart av kjeveortopedisk behandling. Endringen er tatt inn i ny takst 600
 • ellers gjelder rundskrivets punkt 8.

Det medfører at

 • kriteriene for å få stønad til kjeveortopedisk behandling er uforandret (8a, b og c med tilhørende underpunkter)
 • stønadssatsen for stønadsgruppene er uforandret
 • nødvendig bittrehabilitering stønadsgruppe 8 a er uforandret
  • for den nødvendige bittrehabiliteringen kan følgende takster benyttes: takstgruppe A, tnr 1–3 og tnr 6, takstgruppe D, tnr 301–316, takstgruppe E tnr 419 og tnr. 421–423, samt takstgruppe I tnr 802, 804, 809.

Opus vil komme med ny versjon som vi tar sikte på å slippe i uke 7.