Oppdatert versjon av Opus Dental 7.1.381

Vi har nå publisert en oppdatert versjon av Opus Dental med flere forbedringer og korrigeringer.

Alle registerte kunder av Opus skal nå ha motta en e-post med link til den oppdaterte programvaren sammen med relevant informasjon. Dersom du av en eller annen grunn ikke mottar denne e-posten kan det skyldes blant annet følgende:

  • Du står ikke registert med din aktive e-postadresse i våre registre.
  • At vår e-post havner i spam/uønsket mappe (sjekk i din e-postleser).
  • Noen e-postsystemer stopper e-post med vedlegg og linker
  • Sjekk evt. om din tekniker har mottatt informasjonen

Dersom du ikke har mottatt nevnte e-post sjekk med din tekniker, eller kontakt oss på support@opusdental.com eller 66776040.

Det er viktig å lese hele endringslisten, men vi nevner den viktigste her:

  • Det kommet til et merknadsfelt under T-knappen, da det er flere takster som krever merknader. Svar fra Helfo er at merkandsfeltet skal være med for alle takster, uavhengig om merknad kreves (11233). Merk at behandlerkrav uten merknader som påkrevd vil bli avvist. Krav til bruk av merknadsfelt vil være gjeldende fra midten av april. Noen mer konkret dato har vi ikke mottatt når dette ble publisert.

Les siste versjon av gulheftet på https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-tannlege

Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon, eller til Helfo veiledning for helseaktører, telefon 815 70 070.