Oppdatert versjon Opus Dental 7.1.562

Alle registrerte kunder og teknikere hos Opus skal nå ha mottat en e-post med link til den oppdaterte programvaren sammen med relevant informasjon. Dersom du av en eller annen grunn ikke mottar denne e-posten kan det skyldes blant annet følgende:

 • Du står ikke registert med din aktive e-postadresse i våre registre.
 • At vår e-post havner i spam/uønsket mappe (sjekk i din e-postleser).
 • Noen e-post systemer stopper e-post med vedlegg og linker
 • Sjekk evt. om din tekniker har mottatt informasjonen


Nyheter og endringer:

Nytt trygdesystem 2022

 • Takstene er i hovedsak prisjustert med ca. 1,7%
 • Takst 207 kan kun repeteres en gang per behandlingsseanse
 • Takst 207 kan ikke kombineres med takst 101
 • Ellers viser vi til rundskrivet og takstene på helsedirektoratet.no:

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven--5-6--5-6-a-og--5-25--undersokelse-og-behandling-hos-tannlege-og-tannpleier-for-sykdom-og-skade

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/takster-for-tannbehandling

Regelverk og takster for behandling med refusjon fra Helfo, finner tannleger og tannpleiere på www.helfo.no. Helfo har også en egen veiledningstelefon for helseaktører: 23 32 70 40.


E-resept:

Vi har den glede av å informere om at Opus nå, i tillegg til godkjent utrulling av E-resept til offentlige klinikker, også er godkjent for utrulling til private tannklinikker. Dette krever installasjon av ny versjon av Opus Dental og installasjon av Forskrivningsmodulen (FM) som er selve programmet for å sende E-resept. For å oppnå en kvalitetsmessig utrulling, vil denne foretas stegvis etter en på forhånd fastsatt utbredelsesplan. I tillegg må virksomhetene som skal sende E-resept registreres som E-reseptaktør hos NHN. Denne registreringen skal foretas via oss som er din leverandør av journalsystem. Det vil komme mer informasjon om hvordan du skal registrere deg som E-reseptaktør på vår hjemmeside i løpet av januar. Det er mange som etterspør oppkobling av E-resept, og derfor må vi ta alle etter tur. I mellomtiden er det en rekke forberedelser du kan gjøre for å være klar til oppkobling.


Klargjort for frikortspørringen

Opus Dental er klar for frikortspørring – funksjonen vil bli tilgjengelig i ny oppdatering i slutten av januar i påvente av at meldingstjeneren Visma Link skal bli godkjent av NAV. Krever ny versjon av Visma Link som vil foreligge i slutten av januar.

Ny funksjonalitet på ikke-møtt brev

 • Tannbarn (offentlig)- Nå finnes 4 standard ikke møtt brevmaler for offentlig versjon.
 • For offentlig og privat er også nå mulighet for å lage Ikke møtt brevmaler i dokumenthåndteringssystemet som igjen kan benyttes i utvidet funksjonalitet for ikke møtt brev.

Nytt - tannhelsestatistikk

 • Henvist fra Helsestasjon
 • Ny kolonne antall behandlinger med fluorlakk

Manualer