Ny Opus versjon

Vi har i dag sendt ut mail til alle våre kunder med link til nyeste versjon av Opus Dental. Versjonsnummeret er 7.1.387.
Endringslisten finner du her.
De viktigste endringen:

  • Det har nå kommet et nytt merknadsfelt under T-knappen, da det er enkelte takster som krever dette. Merkandsfeltet vil være synlig uavhengig av om merknad kreves eller ikke. Innsending av behandlerkrav uten merknad der dette er påkrevd, vil bli avvist.
  • Rettet feil i refusjon på xml ved bruk av innslagspunkt 14 takst 423.
  • Rettet feil i elektroniske oppgjør ved summering av xml.