NAV sitt sertifikat går ut på dato 30.12.2019

Sertifikatet til NAV gjelder for 3 år av gangen, og det går ut nå til nyttår. Alle som samhandler med NAV (Helfo oppgjør) må derfor oppdatere til NAV’s nye sertifikater i Visma link ( Visma Link er normalt installert på hovedmaskin/server på klinikken). NAV har derfor sendt ut informasjon om dette, samt veiledning og nytt sertifikat.

Dere kan sende samleregning til Helfo på NAV sitt gamle sertifikat frem til 30.12.2019 kl. 14.00, etter dette bytter NAV til nye sertifikater. For å sende inn samleregning til Helfo etter dette, må dere bytte til NAV’s nye sertifikater før dere sender. Dere kan altså føre behandling og lage Direkte deloppgjør i pasientjournalen (T- knappen), men ikke sende samleregning før dere har oppdatert.

Ved spørsmål kontakt NAV IKT på e-mottak@nav.no 
eller 90 27 87 48 / 45 21 14 40

Tips: Vi kjenner til at mange benytter sertifisert tekniker til oppdatering av Opus Dental. Ved årsskifte kommer ny versjon av Opus Dental med oppdatert trygdesystem for 2020. Kanskje kan deres tekniker bistå dere med bytte av NAV sertifikater i denne sammenheng.

Last ned veiledning og sertifikater her:

  1. Steg for steg veiledning
  2. NAV Virksomhetssertifikat - krypteringssertifikat
  3. NAV Virksomhetssertifikat - signeringssertifikat

Sertifkatet kan også lastes ned fra adresseregisteret i Norsk Helsenett:
https://register.nhn.no/Ar/Virksomhet/Index/79768


Ved spørsmål kontakt NAV IKT:
e-mottak@nav.no
90 27 87 48 / 45 21 14 40