OPPDATERT: Viktig melding fra NHN/Visma

Melding fra Norsk Helsenett med løsning:

Dette er en oppdatering på informasjon som Opus sendte 18. mars hvor vi informerte om at elektroniske oppgjør til HELFO kan feile. Dette er med andre ord ikke en ny situasjon, men en oppdatering.

"Microsoft har nylig sluppet to sikkerhetsoppdateringer som kan skape problemer for kunder som samhandler elektronisk over Norsk Helsenett. Sikkerhetsoppdateringene vil sperre for den standarden/metoden som meldingene signeres med i dag. Da denne metoden er den definerte nasjonale standarden som skal brukes i helsesektoren må vi forholde oss til den inntil nye standarder eventuelt blir godkjent og tatt i bruk. Ved å legge inn registry fix fra Microsoft gjøres det ingen endringer i hvordan signatur lages/verifiseres. Sikkerheten vil da fortsatt være på samme nivå som før, dvs. i henhold til den definerte standarden."

LINK til NHN med løsningsbeskrivelse:

https://nhn.no/driftsmeldinger/Sider/Feil-p%C3%A5-signaturer-kan-stoppe-meldingstrafikken.aspx

For å lette arbeidet med å legge inn løsningsforslaget anbefalt av NHN/og Visma, har vi laget en «steg for steg» guide som kan benyttes.
Last ned guiden her: Guide registerregistrering

 

Opus Systemer AS
på vegne av Visma/NHN