Melding fra Helsedirektoratet

Endringer i regelmotoren til Helfo sitt elektroniske oppgjørssystem (KUHR) er utstatt til 1. mai 2020

 

Vi viser til mottatt e-post fra Per Lüdemann i Helsedirektoratet mottatt 27. mars 2020 kl. 18.00:


"De siste 2 ukene har det ikke vært normal drift i tannhelsesektoren, og tannleger og tannpleiere opplever en svært krevende krisesituasjon

  • tannhelsesektoren har stengt ned klinikkene, ansatte er permittert og det vil kun utføres akuttbehandling som ikke kan utsettes. All elektiv behandling er utsatt.
  • de tiltak og råd som er gitt fra myndighetenes side og iverksatt av tannhelsesektoren er videreført frem til og med 15. april 2020
  • behovet for informasjon om ulike tiltak er stort, og for både myndigheter og NTF/NTpF er det en mengde informasjon som dukker opp, må håndteres og som så må formidles.
  • EPJ-leverandører opplever antagelig også at situasjonen er preget av ulike konsekvenser ifm. covid-19

 
Derfor avventer vi innføring av  tidsregistrering av krav om trygderefusjon ved direkte oppgjør til vi mener det er mere kontroll på situasjonen, i første omgang har vi satt ny frist til 1. mai.
Imidlertid håper vi på forståelse for at situasjonen fremover ikke er lett å forutsi, og vi vil derfor komme tilbake med ytterligere informasjon etter 15. april.
Ut fra hvorledes situasjonen er i midten av april, kan det komme ytterligere utsettelse."