KURS nr. 2 - Utvidet opplæring i timebok med pasientoppfølging

Bli en tryggere tannhelsesekretær med Opus Dental.
Utvidet opplæring i recall, pasientlister, oppfølging og rutiner.

 • Overvåkningslister
 • Arkivspørring
 • SMS lister og SMS funksjoner
 • Vedlikehold av pasientdata - hvorfor følge opp alle pasienter til enhver tid?
 • Grunndig gjennomgang av recallsystemet - med oppfølging
 • Spesialfunksjoner

Kurspåmelding

 

KURS nr. 3 - Effektiv journalføring, økonomi og trygderefusjonsføring i Opus Dental

Kurset er delt opp i 2 deler:

Del 1 - EFFEKTIV JOURNALFØRING - 

 • Journal - sikker og effektiv journalføring
 • Behandlingslister - få kontroll på dine tekster og utnytt systemet fullt
 • Material lister
 • Makroer
 • Prislister

Del 2 - ØKONOMI OG TRYGDEREFUSJONSFØRING I OPUS DENTAL 

 • Pasientregnskap - grunnleggende prinsipper og forståelse
 • Gjennomgang av regnskapstall
 • Oppfølging av betalinger og lister
 • Trygderefusjonsføring i Opus
 • Samleregning med tilbakeføring og kreditering
 • Elektroniske henvisninger/epikriser

Kurspåmelding

 

KURS nr. 4 - Trygderefusjonsføring i Opus Dental

 • Journalføring med direkteoppgjør
 • Forhåndslagrede journaltekster med takstsystem
 • Dekningstyper
 • Oppgjør/delregninger per pasient
 • Samleregning
 • Fakturering til Helfo (cd/NHN)
 • Oppfølging og innbetaling av samleregninger
 • Tilbakeføring og kreditering av oppgjør

Kurspåmelding

 

KURS nr. 5 - Administrasjon og økonomi med rapporter og statistikker

- lær hvordan du fører din økonomi i Opus og få full oversikt på din klinikk

 • Føring av journal med honorar
 • Kort og kontant betaling
 • Spesifisert og uspesifisert fakturering
 • Innbetalinger og purrerutiner
 • Betalingsavtaler og delbetaling
 • À konto faktura og à konto betaling
 • Teknikerutgifter, gebyr og finansinntekter
 • Tapsføring
 • Planlagt behandling med betalingsavtaler
 • Tilbakeføring av honorar og kreditt nota
 • Tilbakebetaling til pasienter
 • Utskrift av flere fakturaer samtidig
 • Full gjennomgang av
 • Omsetingsskjema
 • Utestående – alle lister
 • Faktura og kvitteringslister
 • Innbetalingsoversikt
 • Saldoliste
 • Føring av journal med trygderefusjon
 • Hvordan fører vi alt riktig i Opus?
 • Forhåndslagre tekster for trygderefusjonsføring
 • Opprettinger /tilbakeføring /Kreditering
 • Journal HELFO – oppfølging CD / NHN
 • Kassadagbok
 • Grunndata
 • Overføring av data, registreringer og opprettinger
 • Avstemming
 • Utskrift av rapporte

Kurspåmelding

 

Kurs nr. 6 - Opus fra A til Å for en enklere hverdag

 • Registrere og følge opp pasienter
 • Administrer timebok
 • Recall
 • SMS
 • Effektiv journalføring
 • HELFO – unngå feil.

Kurspåmelding

 

KURS nr. 7 - Videregående kurs for hele klinikken

Dette kurset vil ta for seg din pasientliste, overvåkning av pasienter og gi deg muligheten til å lære å ha full oversikt over dine pasienter. 
Det vil si – når var de hos oss sist – har jeg «mistet» noen på veien, osv.
Vi går også igjennom:

  1. Effektiv bruk av timebok og gjennomgang av nyheter
  2. Pasientlister, SMS og recall - få kontroll og utnytt systemet fullt ut
  3. Hvordan kan man ha oversikt over dagen – sentralbordfunksjon – hva er det?
  4. Kan dere benytte hele recall systemet? 
  5. SMS - Hele funksjonen gjennomgås 
  6. Filhåndtering og dokumenthåndtering
  7. Effektiv journalføring med materialer, makro og nyere funksjoner
  8. Pasientregnskap
  9. Elektroniske henvisninger og epikriser

Kurspåmelding

 

Kurs nr. 8 - Opus Ortho 7.1

 • Nyheter i 7.1 for kjeveortopeder
 • Prislister, journaltekster og behandlingslister
 • Filhåndtering, dokumnethåndtering og makroer i journalføring
 • Timebok, pasientlister og overvåkningslister
 • Helfo og elektroniske samleregninger
 • Tilgangsstyring - sikkerhet for din klinikk - følg normen
 • Helfo - Elektroniske samleregninger med tilbakeføringer og krediteringer
 • Elektroniske henvisninger og epikriser

 

Kurspåmelding