OpusSMS
I samarbete med 21st Century Mobile

Påminn patienten om sin tid via ett SMS och minimera antalet uteblivanden.
Via OpusSMSTM i Opus Dental går det att:

  • Skicka SMS-påminnelser
  • Skicka SMS-tidlapp
  • Skicka SMS-kallelser
  • Skicka ”Tack för besöket” via SMS
  • Informera patienterna via SMS

Läs mer

E-recept
I samarbete med Alfa eCare Recept

Genom tilläggsfunktionen e-recept kan du som användare registrera ett recept direkt från journalen i Opus Dental, skicka det och göra det tillgängligt på alla Sveriges apotek och få det registrerat i journalen - allt med bara ett par knapptryckningar.

Läs mer