OpusSMS
I samarbete med 21st Century Mobile

Påminn patienten om sin tid via ett SMS och minimera antalet uteblivanden.
Via OpusSMSTM i Opus Dental går det att:

  • Skicka SMS-påminnelser
  • Skicka SMS-tidlapp
  • Skicka SMS-kallelser
  • Skicka ”Tack för besöket” via SMS
  • Informera patienterna via SMS

Läs mer

e-Qulan
I samarbete med Preventum

Genom tilläggsfunktionen e-Qulan kan du direkt via Opus komma åt e-Qulans tjänster. Att ansluta sig till e-Qulan kan du som användare även få hjälp med att utveckla och kvalitetsäkra din verksamhet. Qulan hjälper dig att följa rekommendationer vad det gäller material, utrustning, hygien och miljö. Genom att använda Qulan uppfyller tandläkarmottagningen Socialstyrelsens krav på att det ska finnas ett kvalitetsledningssystem inom alla delar av hälso- och sjukvården.

Läs mer

E-recept
I samarbete med Alfa e-recept

Genom tilläggsfunktionen e-recept kan du som användare registrera ett recept direkt från journalen i Opus Dental, skicka det och göra det tillgängligt på alla Sveriges apotek och få det registrerat i journalen - allt med bara ett par knapptryckningar.

Läs mer