Bestilling - ny bruker

HUSK å bestille Buypass Smartkort hvis behandler skal sende oppgjør på Norsk Helsenett (eget skjema)

Bestilling ny bruker: kr 3799,-. Bestilling kjeveortoped: kr 6331,- Vedlikeholdskostnaden for ekstra kjeveortoped er kr 4728,- pr. behandler pr. år.

I tillegg kommer administrasjonsgebyr på kr. 60,- og evt. porto. Vi tar forbehold om prisendringer. Effektuerte bestillinger kan ikke avbestilles og vil bli fakturert.

Vi bekrefter herved vår bestilling, samt at overnevnte opplysninger stemmer. Vi er inneforstått med at bestillingen er bindende. Det bekreftes herved at dette bestillingsskjema gjelder som underbilag til evt. kontrakten Opus Samhandlingslink og det aksepteres samtidig at lisensen, dersom den når neste nivå, automatisk utvides ved utfylling av dette bestillingsskjema for nye brukere. Vedlikeholdskostnaden for Opus Samhandlingslink vil da utvides automatisk i henhold til det antall behandlere som finnes i brukerfilen.
Alle priser ekskl.mva.

Jeg bekrefter bestillingen

Kontaktdetaljer

Post og besøksadresse:
Nye Vakåsvei 64, 3 et.
1395 Hvalstad

Telefon: 66 77 60 40
Tast 1: Program support
Tast 2: Teknisk support
Tast 3: iCount
Tast 4: Administrasjon

E-post:
Support
support@opusdental.com
Kurs
kurs@opusdental.com 
Helsenett (NHN)
edi@opusdental.com 
Bestillinger/henvendelser
mail@opusdental.comVis større kart 

Nye Vakåsvei 64, 3 et. 1395 Hvalstad