Påminn patienten om sin tid via ett SMS och minimera antalet uteblivanden.
Via OpusSMSTM i Opus Dental går det att:

  • Skicka SMS-påminnelser
  • Skicka SMS-tidlapp
  • Skicka SMS-kallelser
  • Skicka ”Tack för besöket” via SMS
  • Informera patienterna via SMS

Vinsten med att skicka påminnelser via SMS

Räkneexempel med SMS-påminnelser:
OpusSMS kostar 0 kr/mån och 1 kr/SMS. Anta att 200 SMS skickas per månad, vilket ger en total kostnad på 200 kr. Anta vidare att din timintäkt är 2 500 kr.
Beroende på antalet timmar per månad med uteblivanden blir vinsten med OpusSMS:

 Antal timmar  Vinsten med OpusSMS
1 2 300 kr/mån
2 4 800 kr/mån
3 7 300 kr/mån
4 9 800 kr/mån
5 12 300 kr/mån

Så kommer du igång med OpusSMS

1. Beställ tjänst hos 21st Century Mobile
Är du befintlig kund till Opus kan du beställa produkten direkt via vår partner 21st Century Mobile.

Beställ

När du har beställt tjänsten av Opus kommer  21st Century Mobile att kontakta dig per e‐post eller telefon och du får din registreringskod.

2. Installera SMS Service
När du har mottagit koden måste du ladda ner och installera Opus SMS Service. Installationsanvisningar hittar du här. 

3. Gör inställningar i Opus Dental
Du hittar all hjälp direkt i Opus Dental. Klicka på "F1" för att komma till manualen.

För mer information om Opus SMS kontakta 21st Century Mobile, opussms@21st.se eller telefon 08-21 21 55.


Kalla patienter per SMS

Fler och fler användare av Opus Dental går över till att börja kalla sina patienter per SMS.
För er som är nyfikna på detta men ännu inte kommit igång så bifogar vi här en kort manual på hur du kallar patienter per SMS istället för per post.

Ladda ner manualen

Vinsten av att kalla per SMS - Exempel:

Anta att du kallar 150 patienter per månad och jobbar 11 mån/år.

Kostnad per post  
Kuvert/utskrift/tid (ca 5 kr/st) 8 250 kr/år
Porto (6,50 kr/st) 10 725 kr/år
Tot 18 975 kr/år
Kostnad per SMS  
SMS (1 kr/st) 1 650 kr/år
Tot 1 650 kr/år

Vinst per år: 17 325 kr per behandlare!