Ny version av Opus Cloud 8.0

Opus Cloud 8.0 har automatiskt uppdaterats till ny version 8.0.2565.0
Den nya versionen innehåller både nyheter samt flera förbättringar. Exempelvis är nu funktionen tandhälsa implementerad. Syftet med funktionen är att kunna redovisa statistiska uppgifter för tandhälsostatistiken.
Vidare är en ny typ av remiss/epikris-lista implementerad. Detta för att få möjligheten till en överblick över klinikernas mottagna och skickade remisser, epikriser, tandtekniker anvisning, ortodontis behandlingsavtal och undersökningsprotokoll.
Dessutom finns nu även inställningar för att lägga till funktionen Payzmart implementerat under externa tjänster, samt en ny chattfunktion som möjliggör kommunikation genom meddelanden till andra användare på kliniken.